.

Campania națională de informare și monitorizare a angajatorilor privind riscurile existente la locurile de muncă unde se utilizează zilieri și/sau salariați temporari

Având în vedere programul propriu de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara privind domeniile Securității și Sănătății în Muncă și Relațiilor de Muncă, în perioada aprilie 2024 – septembrie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă și Serviciului Control Relații de Muncă vor desfăsura campania națională de informare, conștientiare și monitorizare a angajatorilor privind riscurile existente la locurile de muncă unde se utilizează zilieri și/sau salariați temporari.

Pentru agentul de muncă temporară, se va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind existența în contractul de punere la dispoziție dintre societatea care detașează și cea care utilizează salariatul/salariații detașați, a clauzelor privind securitatea și sănătatea în muncă referitoare la instruirea salariaților, acordarea echipamentului individual de protecție, comunicarea evenimentelor în care au fost implicați salariații detașați și cercetarea și înregistrarea evenimentelor în care au fost implicați lucrătorii temporari.

Pentru zilieri, se va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind completarea Registrului electronic de evidență a zilierilor (înainte de începerea activității), informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale, punerea la dispoziția zilierilor a echipamentelor de muncă adecvate, care nu creează un pericol pentru securitatea și sănătatea acestora și asigurarea (în mod gratuit) a echipamentelor individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri, modul în care s-a solicitat zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar, comunicarea imediată a oricărui eveniment în care au fost implicați zilieri către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs și utilizarea zilierilor pentru desfășurarea activităților necalificate cu caracter ocazional.

Totodată, se va urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

La sfârșitul acțiunii de control, I.T.M. Hunedoara va face public rezultatele obţinute în urma controalelor, precum şi date privind principalele deficienţe constatate şi exemple de bune practici.

Prin această acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește creșterea gradului de conștientizare a agenților de muncă temporară, a utilizatorilor/beneficiarilor, a salariaților temporari și a zilierilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional și eliminarea neconformităților constatate, dispunând măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicând sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate