Anunțuri Publice

Anunțuri Publice

Anunț public – SC DEVA GOLD SA

  SC DEVA GOLD SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și  a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul ”EXPLOATAREA CALCARULUI DIN CARIERA BANPOTOC, PERIMETRUL VARMAGA, JUDETUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în extravilanul satului Banpotoc, judetul Hunedoara,. Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru protecția

Citește mai mult »

Anunț de mediu- Asociația Composesorală Almășana Almașu Sec

”Asociația Composesorală Almășana Almașu Sec titulară planului ”AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND ASC ALMĂȘANA ALMAȘU SEC, JUDEȚUL HUNEDOARA”, din UAT Cârjiți, jud. Hunedoara aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G nr. 1076/2004 și HG 236/2023 este cea de adoptare a planului

Citește mai mult »

INFORMARE: ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE RIBIȚA ȘI CRIȘAN, COMUNA RIBIȚA , JUDEȚUL HUNEDOARA”

INFORMARE   Această informare este efectuată de: COMUNA RIBIȚA C.I.F. 4521397 ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de ” INFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE RIBIȚA ȘI CRIȘAN, COMUNA RIBIȚA , JUDEȘUL HUNEDOARA “, amplasate în satele

Citește mai mult »

Anunț public – Asociația Composesorală Lingina Silva Izvoarele, județul Hunedoara

Asociația Composesorală Lingina Silva Izvoarele, județul Hunedoara, cu sediul în localitatea Izvoarele, județul Hunedoara anunță elaborarea primei versiuni a planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asoviației Composesorale Lingina Silva Izvoarele, județul Hunedoara – U.P. I Izvoarele”, situat pe raza UAT Teliucu Inferior, județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea

Citește mai mult »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu- Luncoiu de Jos, județul Hunedoara

Comuna Luncoiu de Jos cu sediul în Luncoiu de Jos, strada Principală nr. 80A, județul Hunedoara, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”ALIMENTARE CU APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA”  și proiectul “ÎNFIINȚARE RETEA DE CANALIZARE

Citește mai mult »

INFORMARE

INFORMARE Aceasta informare este efectuată de: COMUNA RIBITA C.I.F. 4521397 ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE ABA CRISURI, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrărilor de ” INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RIBITA SI CRISAN, COMUNA RIBITA , JUDETUL HUNEDOARA “, amplasate în satele

Citește mai mult »

Anunț public

Asociația Composesorală Lingina Silva Izvoarele, județul Hunedoara, cu sediul în localitatea Izvoarele, județul Hunedoara anunță elaborarea primei versiuni a planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asoviației Composesorale Lingina Silva Izvoarele, județul Hunedoara – U.P. I Izvoarele”, situat pe raza UAT Teliucu Inferior, județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare

Citește mai mult »

Caută articol

Arhivă articole