ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE COMUNA LUNCOIU DE JOS

COMUNA LUNCOIU DE JOS, titular al proiectelor “ALIMENTARE CU APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA și ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele “ALIMENTARE CU APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA și ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA ”, propus a fi amplasate în comuna Luncoiu de Jos, satele Luncoiu de Jos, Luncoiu de Sus, Podele, Stejerel și Dudești, jud. Hunedoara.

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 900 -1600 şi vineri între orele 900 – 1300 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate