.

Şedinţă ordinară, MARŢI, la Consiliul Judeţean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 30 aprilie 2024, ora 14.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Râu de Mori în domeniul public al Județului Hunedoara în scopul realizării proiectului de interes public județean „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”, tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie-Orlea (DN 66) – Cabana Râușor km 0+000-km 27+500”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru unii operatori de transport rutier;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor de director medical și director financiar contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului membrului fondator – Județul Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv F.C. CORVINUL HUNEDOARA 1921;
7. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2024;
8. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2024;
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, a unei construcții ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2023;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.15/2023 privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi repartizate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Hunedoara;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.29994/9472/2024 de predare-primire a unui teren din domeniul public al Municipiului Hunedoara în domeniul public al Județului Hunedoara.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate