.

Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Poliția Locală Deva în luna aprilie 2024

În perioada 01.04.2024 – 30.04.2024, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Deva, având la bază prevederile Legii nr. 155/2010 Poliției Locale coroborate cu prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale și cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Deva, au acționat în raza de competență, înregistrând următoarele rezultate:
I. Structura Ordine și Liniște Publică:
Polițiștii locali au aplicat un număr de 61 sancțiuni
II. Structura Circulație pe Drumurile Publice:
Polițiștii locali au aplicat un număr de 165 sancțiuni
III. Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:
Polițiștii locali au aplicat un număr de 37 sancțiuni
IV. Centrul Monitorizare Video Trafic
S-au preluat un număr de 180 sesizări telefonice. De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului Operator Trafic Supraveghere au avut un număr de 100 de sesizări şi au efectuat 189 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată, au pus la dispoziție lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 19 dosare penale.
✔️ALTE ACTIVITĂȚI:
• Structura Ordine și Liniște Publică:
– polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur
– asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă, pentru buna desfășurare a activității de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Casei Casătoriilor
– asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva
– asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției
– însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva
– au soluționat un număr de 41 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat
– sesizări scrise – 4 răspunsuri
– au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la 9 evenimente socio-culturale/sportive/artistice
– sesizări prin aplicaţia Deva 24 – un răspuns
– răspund si soluționează sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției Locale
De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.
• Structura Circulație pe Drumurile Publice:
– dirijarea/fluidizarea circulației rutiere în zona unităților școlare –zilnic;
– restricţionarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil – 18 acțiuni;
– răspuns prin aplicația Deva 24, la un număr de 9 sesizări;
– au soluționat un număr de 125 de sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat
– au primit la audiențe 2 persoane
– au soluţionat un număr de 98 sesizări de la operatorii din C.M.V.T
– au soluţionat 4 petiţii primite de la cetăţeni
– autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 16
– autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 44
– autovehicule abandonate, ridicate de pe domeniul public 10
– au implementat 125 de procese verbale în Baza Naţională de Date a Poliției Române
• Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:
– polițiștii locali au efectuat un număr de 14 controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu
– polițistii locali au verificat un număr de 6 firme privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice
– polițistii locali au făcut zilnic pânde la locurile de depozitare ilegală a deșeurilor
– au verificat zilnic zonele verzi din intravilanul localitații și curățenia stradală;
– au verificat un număr de 158 de societăţi comerciale, 16 comercianţi ambulanţi în pieţele agroalimentare si târguri precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare
În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.
Direcția Poliția Locală Deva
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate