.

APIA aşteaptă cererile de plată de la fermierii hunedoreni

Peste 17.500 de fermieri din judeţul Hunedoara sunt aşteptaţi să depună cereri de plată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) pentru lucrările ce vor fi efectuate în acest an în sectoarele vegetal şi zootehnic. Termenul maxim până la care instituţia acceptă formularele a fost stabilit ca data de 7 iunie.

La fel ca și în anii trecuți, fermierii cu până în 50 ha depun cererea unică la centrele locale ale APIA, iar cei ce depășesc 50 ha depun cererea la centrele județene.

Fermierii vor putea depune cererea de plată către APIA prin accesarea pe internet a aplicaţiei IPA-Online, conform instrucţiunilor din aplicaţie.

În situația în care cererea de plată este depusă ulterior datei limită stabilită, cea de 7 iunie, cererea de plată este considerată inadmisibilă. De asemenea, modificările cererilor de plată se depun cel mai târziu la data de 7 iunie.

Fermierii beneficiari de subvenții – atât în sectorul vegetal, cât și în zootehnie, pentru a beneficia de plăți directe pe anul în curs, trebuie să depună la APIA o singură cerere unică de plată şi sunt identificaţi în mod unic în Registrul unic de identificare, pe baza identificatorului atribuit în Registrul unic de identificare, a codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC şi a contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.

După data limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Solicitanţii pot semna cererile de plată folosind şi semnătura electronică.

Anul trecut, în judeţul Hunedoara au fost depuse 16.000 de cereri de plată la APIA.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate