.

Au început înscrierile pentru admiterea în școlile de Poliție 2024

În perioada aprilie – iulie 2024, se organizează o nouă sesiune de admitere în cele două unități de învățământ postliceal ale Poliției Române.

Este vorba despre Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și despre Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la unităţile de învățământ postliceal pentru cifrele de şcolarizare aprobate în anul şcolar 2023 – 2024 şi de domiciliul/reşedinţa înscrise în cartea de identitate a candidatului.

Numărul de locuri, defalcat pe școli, este următorul:

  • 1.340, la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina
  • 300 la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca.

Pentru candidații din județul Alba, cererile tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected], în perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 21 mai 2024.

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape.

După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Pentru candidații din județul Alba, proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada 25 – 31 mai 2024, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Proba de evaluare a cunoștințelor se va susține la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor la data de 15 iunie 2024, iar rezultatele obținute vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unității de învățământ pentru care optează, până la data de 16 iunie 2024.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie 2024. /www.alba24.ro

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate