.

459 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În cursul lunii martie 2024, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 459 persoane, dintre care 210 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 225 persoane au peste 45 de ani, 89 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 27 persoane au între 30 – 35 ani, 39 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 79 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna martie 2024, ca persoane în căutare de loc de muncă, 98 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă,334 provin din mediul urban, iar 125 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,163, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 140. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 93, cei cu studii postliceale sunt în număr de 11, iar cei cu studii universitare sunt în număr de52.

Din numărul total de persoane care au fost angajate, în luna martie 2024, prin intermediul AJOFM Hunedoara, 45 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursullunii martie 2024, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de669 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate