.

VINERI, ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință extraordinară pentru vineri, 15 martie 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 376/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.366/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” realizat în cadrul Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Proiecte de hotărâre inițiate de consilieri locali
4. Dotarea cu absorbante pentru menstruație a cabinetelor medicale școlare din subordinea Direcției de asistență socială Deva;
Iniţiator consilier local Călin Constantin Moraru
III. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate