.

Statul ignoră foștii deţinuți politici

Întâlnirea de ieri, joi, 28 martie 2019, a membrilor Asociaţiei Foștilor Deținuti Politici – Filiala Hunedoara, a reprezentat un moment de reflexie asupra pro­blemelor cu care se confruntă membrii acesteia în contextul general al societăţii românești.

În prezent, din asociația hunedoreană fac parte aproape 400 de membri.
În cadrul întâlnirii au fost aduse în prim-plan nerespec­tarea Decretului 118 privind gratuitatea actului medical şi a medicamentelor, scutirea de la plata impozi­telor pe salarii şi a contribuțiilor la bugetul asigură­rilor sociale.
Deşi li s-a promis indexarea indemnizației de fost deținut politic, acest lucru nu s-a mai întâmplat din anul 2014, lucru care, în opinia participanţilor la conferinţa de ieri, reprezintă un real de­zinteres din partea autori­tăților statului român, iar chiria percepută de autorităţile devene este la preț comercial, adică de 15 lei/mp. Normal ar fi fost ca prețul să fie unul simbolic sau atribuirea sediului cu titlu gratuit. Dar, într-un cuvânt, aceasta este prețuirea pe care o manifestăm faţă de această categorie de semeni ai noștri.
Florin Olteanu, președintele filialei hunedorene i-a asigurat pe cei prezenţi la întâlnire că va face o sinteză a problemelor supuse dezbaterii și le va înainta forului naţional spre informarea autorităţilor centrale.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate