.

Ședinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara în data de 28 iunie 2024, ora 11:00

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de 28 iunie 2024, ora 1100, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Sabău Remus Cristian   și validarea domnului Fețanu Daniel;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

6. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

7. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării  funcţiilor vacante de șef Secție Oncologie Medicală, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Urologie, șef Secție Pneumologie, şef Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale și șef Secție Cardiologie la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

10. Întrebări, interpelări.

 

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate