.

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință ordinară pentru joi, 27 iunie 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 1093/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, refăcute conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cererilor depuse până la data de 31.05.2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1 și imobilul ANL1 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Adăpostul de urgență pe timp de noapte” Deva din cadrul Direcției de asistenţă socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.375/2021 privind aprobarea înființării serviciului social „Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități”, din cadrul Direcției de asistență socială Deva, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, precum și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Încheierea Protocolului de colaborare interinstituțională pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate ale funcționarilor publici din cadrul Direcției de asistență socială Deva
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, cu modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Organizarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Reorganizarea Direcției publice locale de evidența persoanelor și stare civilă Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Reorganizarea Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Reorganizarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva cu modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Alegerea președintelui de ședință;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea organizării unui workshop de orientare derulat în cadrul Proiectului “Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor“ în parteneriat cu UNICEF;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea, nr.120;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr. 64291 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, lângă PT 14, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în C.F. nr.77103, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, în spatele blocului G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 mp, înscris în C.F. nr. 77256, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, în spatele blocului G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de comodat nr.4269/2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru administrarea fondului forestier proprietatea municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Normal nr.3 – Aleea Teilor din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 61 – str.Bejan din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 66 – Str. Bejan din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.164/2024 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I” – etapa II, cod SMIS 323768 și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a Școlii Generale situată pe B-dul Dacia, nr.8 aparținând de Liceul Tehnologic Transilvania din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 – Aleea Scărișoara nr.3 din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă”- faza Proiect tehnic, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Aprobarea Devizului general actualizat la faza PT pentru proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.19/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului”, faza Proiect Tehnic, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2017, privind transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public în zona străzilor Granitului și Coziei către societatea E- Distribuție Banat S.A. sub forma unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu “Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe strada Granitului și strada Coziei din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.269/2018, privind transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public pe strada Zăvoi-Archia către societatea E- Distribuție Banat S.A. prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu “Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe pe strada Zăvoi Archia, municipiul Deva, județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 76 – strada Bejan din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M2 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”, cod SMIS 117068, către Asociația de Proprietari nr.131, bloc M2 și a bunului aferent;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
32. Aprobarea transmiterii cu titlu gratuit către Asociația Fotbal Club Autobergamo de către Clubul Sportiv Municipal Deva a palmaresului echipei de fotbal în sală preluat de la Fotbal Club Autobergamo;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Deva să voteze, în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor Județul Hunedoara”, modificarea Redevenței la nivelul SMID județul Hunedoara din Studiul de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.90/2023-, precum și modificarea Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județul Hunedoara – Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului local nr.90/2023,
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate