.

Şedinţă ordinară, VINERI, la Consiliul Judeţean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 29 martie 2024, ora 10.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Teatrului de Artă Deva;
2. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui consilier județean în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii administrative aferente Castelului Nopcsa – Sântămăria Orlea”;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Hunedoara date în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, în scopul realizării lucrărilor de interes județean necesare reabilitării și modernizării sectoarelor din drumul național DN 66A cuprinse între: km 10+530- km 11+925 și Km 16+042-Km 16+530;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara: DJ 687A Hășdat (DJ687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ687G), tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii temporare către Consiliul Județean Hunedoara a dreptului de administrare asupra drumului Taia – Aușelu aflat în domeniul public al Orașului Petrila și în administrarea Consiliului Local al Orașului Petrila;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024;
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate