.

ANUL INVESTIȚIILOR PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA

2024 se arată a fi un an bun pentru Consiliul Județean Hunedoara la capitolul investiții. Sunt proiecte care se vor finaliza în cel mai scurt timp, altele care sunt în derulare, dar și multe proiecte care vor demara în lunile imediat următoare.
Toate aceste investiții ne­ce­sită fonduri, pentru atrage­rea cărora angajații din apa­ratul de specialitate îm­preună cu conducerea Consiliu­­lui Județean Hunedoara au depus o muncă susținută, mai ales, în ultimii doi ani.
În acest an, Consiliul Județean Hunedoara are la dispoziție un buget propriu în valoare de circa 600 de mili­oane de lei, la care se adaugă alte 40 de milioane de lei provenite din excedentul bu­getar înregistrat la finele anului 2023. La această sumă se adaugă fonduri atrase în va­loare de peste un miliard de euro provenite din Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul Națio­nal de Investiții „Anghel Saligny”, Programul Regional Vest 2021-2027 și Programul Tranziție Justă.
Prin acest din urmă program, județul Hunedoara are la dispoziție 527 de milioane de euro, fonduri destinate trecerii la economia verde, bazată pe tehnologii înalte. Consiliul Județean Hunedoara are meritul de a fi coordonat grupul de lucru care a atras acești bani în județ pentru dezvoltarea mediului de afaceri, pentru proiecte ce vor fi depuse de administrațiile locale și pentru proiecte care țin de reconversia profe­sională a forței de muncă actuale.
Sănătatea, o prioritate a președintelui Laurențiu Nistor

În repetate rânduri, preșe­dintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a vorbit despre sănătate ca o prioritate, despre investițiile majore care au ca țintă mo­dernizarea din temelii a celor trei unități sanitare aflate în subordine: Spitalul Județean de Urgență Deva, sanatoriile de pneumofti­ziologie de la Brad și Geoagiu.
„Programul de reparații capitale al Spitalului Județean de Urgență Deva, finalizat de anul trecut, a transformat spitalul într-o unitate medicală modernă, cu circuite interconectate și secții mai ușor de gestionat. O serie de proiecte care beneficiază de finanțări nerambursabile, dar și reali­zate din fonduri proprii com­ple­tează tabloul investițiilor, a căror valoare nu este deloc de neglijat”, precizează pre­ședintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.
De curând, a avut loc inaugurarea Unității Primiri Ur­gențe, o secție cu adresa- ­­bilitate către întreg județul. Construcția și dotarea sa a fost realizată din fonduri europene, dar și din bugetul propriu. În scurtă vreme, se vor finaliza lucrările de mo­dernizare și dotare a laboratorului de radiologie și ima­gistică me­dicală, a laboratorului de medicină nucleară și extinderea Cabinetului Pediatrie din cadrul Policlinicii, toate cuprinse în cadrul unui singur proiect.
La acestea se adaugă înființarea, în cadrul Secției Cardiologie, a Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC), Secția Spitalizare Zi construită de la zero de Consiliul Județean Hunedoara, dar și investițiile noi finanțate de CJ Hunedoara și aflate în diferite etape de implementare: extinderea Blocului Operator cu o sală de operații pentru urgențe, construirea unei pasarele de acces între UPU și laboratorul de imagistică. Vin în completare și proiectele finanțate prin PNRR (Componenta C5 și Componenta C12): creșterea eficienței
energetice și reabilitarea Ambulatoriului de specialitate (Policlinica), reabilitarea clă­dirii fostei Secții Pediatrie, creșterea eficienței energe­tice a laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie (Baza de tratament), modernizarea cabinetului de planificare familială și amenajarea unei secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, toate aparținând de SJU Deva.
„La spitalul din Deva mai avem în plan și alte investiții, în afară de cele finalizate, aflate în implementare sau care vor demara în curând. Îmi doresc ca locuitorii județului Hunedoara să găsească la Spitalul Județean de Urgență Deva condiții hoteliere și servicii medicale de calitate, să aibă acces la tratamente și investigații avansate, fără să mai fie nevoiți să bată atâta drum până la clinicile din orașele mari. Acesta este scopul meu și al colegilor mei, care fac parte din echipa de conducere a CJ Hunedoara”, adaugă președintele Laurențiu Nistor.
Sanatoriile de Pneumo­fti­ziologie de la Brad și Geoagiu nu au fost nici ele uitate. La Brad, prin PNRR, se rea­bilitează cele două corpuri de clădire, o investiție de anver­gură, care va transfor­ma total sanatoriul nemo­dernizat de la înființarea sa. Tot aici, CJ Hunedoara investește în amenajarea unei saline artificiale, cu scopul extinderii serviciilor medicale oferite pacienților cu ­afecțiuni pulmonare.
La Geoagiu, prin PNRR, se modernizează blocul destinat locuințelor pentru medici. Tot aici se va derula un proiect de dezvoltare a infrastructurii spitalicești în vederea redu­cerii infecțiilor nosocomiale. Investiții în infrastructura rutieră Un număr mare de proiecte, care beneficiază deja de finanțare consistentă, se adresează modernizării infrastructurii rutiere, în special a drumurilor turistice din județul Hunedoara.
Finanțarea este asigurată prin PNI „Anghel Saligny” și prin Programul Regional Vest 2021-2027. Este știut faptul că județul Hunedoara deține cea mai extinsă rețea de drumuri județene din țară, aflată în administrarea CJ Hunedoara, care traversează sau asigură accesul spre zone turistice de interes, cu potențial de dezvoltare.
„În săptămânile și lunile următoare vor începe lucrări de modernizare la o serie de drumuri județene, în cadrul unor proiecte aflate în pre­zent, în diferite stadii de implementare, de la documen- ­tații tehnice la desemnarea, în urma licitațiilor, a firmelor care vor realiza lucrările de construcție. Prin PNI „Anghel Salignyvom moderniza DJ 672C Valea de Pești – limită jud. Gorj. Drumul este unul spectaculos care va uni două zone cu peisaje nemai­po­menit de frumoase, va reprezenta o alter­nativă la șoseaua aglomerată de pe Defileul Jiului și va scurta durata deplasării spre Băile Herculane și sudul țării”, spune preșdintele Laurențiu Nistor.


Tot cu fonduri alocate prin PNI „Anghel Saligny”, CJ Hunedoara va derula proiecte de modernizare a DJ 687A Hășdat – Hațeg, DJ 668A (Valea Luncaniului), a DJ 687F Teliucu Superior – Lelese, DJ 685 Cârnești – Baraj Gura Apei – Cabana Rotunda, DJ 687D Teliucu Inferior – Gura Bordului, DJ 686 Sântâmăria Orlea – stațiunea Râușor.
În cazul DJ 687E situat în Ținutul Pădurenilor, în prima etapă au fost asfaltați primii 3 km de drum, între Ruda și Poienița Voinii și urmează să ne ocupăm și de al doilea tronson. Prin Programul Regional Vest 2021-2027, Consiliul Județean Hunedoara are asigurată finanțarea pentru alte două drumuri importante: DJ 705A și DJ 707. Astfel, CJ Hunedoara a parcurs și în cazul acestor proiecte etapele pregătitoare. 17 km ai DJ 705A vor fi modernizați pe sectorul Orăștie – Costești, iar lucrările ar putea începe în vara acestui an. DJ 707, cunoscut și sub numele de „Drumul Regelui”, cuprins între Vața de Jos și comuna Petriș, județul Arad, va beneficia, la rândul său, de fonduri pentru modernizare, în ca­drul proiectului comun derulat împreună cu județul vecin. Pe teritoriul județului Hunedoara se vor moderniza toți cei 13 km ai acestui drum cu o veche istorie, care va deveni și rută alternativă dinspre județul Arad spre stațiunea Vața de Jos, apreciată pentru apele sale termale.
Din bugetul propriu, pe lângă lucrările curente de întreținere și reparații, vor fi finanțate și o serie de lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere: modernizare DC 20 Săliștioara – Stoieneasa și continuarea lucrărilor de modernizare a DJ 741 Criș­cior – Almașu Mic de Munte. Consiliul Județean Hunedoara are și alte proiecte în implementare, o mare parte finanțate prin PNRR, care vizează, printre altele, mo­dernizarea și eficientizarea unor clădiri publice, inclusiv de patrimoniu, precum și proiecte care pun în valoare două componente importante ale sitului de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, și anume accesul la sit și intarea în For.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate