.

Joi, şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Hunedoara.

Joi, 28 februarie 2019, ora 09.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi a şedinţei se vor afla următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian;
 2. Proiect de hotărâreprivind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion;
 4. Proiect de hotărâreprivind validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva – km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare –  km 1+055Brazi;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva.
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate