ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Primăria Municipiului Deva titular al proiectului “REGENERAREA URBANĂ A ZONEI DOROBAȚI, SITUATĂ ÎNTRE STRĂZILE MĂRĂȘTI ȘI PANSELUȚELOR”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “REGENERAREA URBANĂ A ZONEI DOROBAȚI, SITUATĂ ÎNTRE STRĂZILE MĂRĂȘTI ȘI PANSELUȚELOR”, propus a fi realizat în municipiul Deva, Cartierul Dorobanți, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, Hunedoara, din Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 16:00 și vineri între orele  09:00 – 13:00, precum și la adresa de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului, Hunedoara.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate