.

Admitere pentru studii de master la ASE Bucureşti – Centrul Teritorial Deva

Admitere pentru studii de master la ASE Bucureşti – Centrul Teritorial Deva Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere pentru programul de master “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”.

Programul de master se desfăşoară în sistemul “învăţământ de zi cu frecvenţă” şi are o durată de doi ani. Numărul de locuri pentru anul universitar 2019-2020 este de 50, cu taxă. Înscrierile vor avea loc în perioada 9 – 11 septembrie 2019, între orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial Deva (Piața Unirii, nr. 3). Admiterea se face prin concurs. Candidaţii vor susţine un test grilă, care are o pondere de 40% în nota finală de admitere. Restul de 60% din nota finală reprezintă media obţinută de candidaţi la examenul de licenţă. Testul grilă se va susţine la sediul central al ASE Bucureşti, din Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, după terminarea înscrierilor. Ziua şi ora susţinerii testului grilă vor fi anunţate la începutul lunii septembrie pe site-ul ASE (www.ase.ro/admitere) sau la sediul Centrului Teritorial Deva al ASE. Actele necesare pentru înscriere sunt: dosar plic; diplomă de Bacalaureat şi supliment de diplomă (original sau copii legalizate); diplomă de licenţă – supliment de diplomă şi foaie matricolă (original sau copii legalizate); certificat de naştere; certificat de căsătorie (dacă este cazul); carte de identitate (copie); adeverință medicală tip; cerere de înscriere (se completează la secretariatul facultăţii); dovada plăţii taxei de înscriere (250 lei); dovada plăţii taxei de şcolarizare aferentă semestrului I (2.500 lei). Taxa de școlarizare este de 5.000 de lei/an universitar şi poate fi achitată în două rate. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Centrului Teritorial Deva al ASE Bucureşti (Piaţa Unirii, nr. 3) sau la numărul de telefon 0772.168.483.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate