.

Activități școlare și extrașcolare – premisă a dezvoltării gândirii creative

Premisa dezvoltării gândirii creative din Școala Gimnazială Dobra cu privire la activitatea școlară și extrașcolară – după cum ne relatau prof. Marius ȘORTAN (foto) în calitatea sa de director și prof. Cristina Lucia Giorgiuți (coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare) – implică generația tânără în actul cognitiv, comportamental și al asumării responsabilităților sociale, în contextul respectării statutului uman autentic.

Copiii sunt receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu tradițiile, știința, tehnologia, mediul cu spectrele diferite din viață, fiind dispuși să acționeze în acest sens cât mai pragmatic. Școala noastră a derulat, de la debutul anului școlar până în prezent, în parteneriat cu alte instituții școlare, cu familia, comunitatea locală, primăria și biserica, diverse și variate activități instructiv-educative, pe eșantioane de vârstă și clase diferite, cu scopuri și obiective distincte. Cele mai remarcabile evenimente, spicuite din Portofoliul CPPE și Agenda Programului de activități educative școlare și extrașcolare, au fost:

  • în septembrie 2023, sub genericul Prietenia – un dar de preț, a avut loc un schimb de

experiență cu implicarea copiilor preșcolari; de Ziua limbilor europene – activități de comunicare și dezbateri multilingvistice (română, franceză, engleză) la nivel primar și gimnazial; de Ziua Mondială a Păcii au fost promovate ateliere de activități practice pe clase și în biblioteca școlii;

  • în octombrie 2023 au fost susținute la clasele de gimnaziu Proiecte etwinning – ateliere

bilingve; de Ziua Educației – activități recreative în curtea școlii cu desene și mozaicuri; de Ziua internațională a alimentației – activități practic – gospodărești. Din Programul Școala Altfel, desfășurat în perioada 23 – 27 octombrie, pot fi menționate: drumeții, excursii, vizite la muzee, expoziții, cunoașterea unor locuri istorice și turistice. O activitate sponsorizată a fost Artă și creație, o excursie tematică la Castelul Corvinilor și Dinosaur World Transylvania Park din Sibișel. Un profil aparte de activitate a fost Proiectul de Educație financiară pe înțelesul copiilor, în parteneriat cu alte școli, grădinițe din județ și instituția publică NN Deva. Educația ecologică Lets Do it România! s-a concretizat ca acțiune de voluntariat în parteneriat cu Primăria Dobra; Vreau să fiu sănătos s-a constituit ca o manifestare ce cultivă educația pentru sănătate, în care elevii noștri s-au distins prin abilitățile practice-demonstrative. În aria activităților artistice, în cadrul Proiectului Culorile Toamnei  s-au expus lucrări de artă plastică ale elevilor din clasele: 0 – VIII;

  • în noiembrie 2023 s-au desfășurat concursuri sportive la care elevii noștri au participat atât

la faza locală și zonală, obținând rezultate merituoase la fotbal, badminton și tenis de masă. Concursurile școlare: Comper, Exploratorii, Micul Artist, în parteneriat cu MEN, s-au desfășurat cu succes și în școala noastră;

  • luna decembrie 2023 a fost foarte bogată în activități cu caracter interdisciplinar. Un

eveniment major a fost celebrarea Zilei de 1 Decembrie în curtea școlii prin susținerea unui colaj literar – artistic de către elevii din clasele primare și de gimnaziu. O altă activitate cu caracter umanitar – Shoebox – a fost oferirea de cadouri pentru Centrul de copii Hunedoara. În cadrul Festivalului de Colinde – Colinde – Băița, episod tradițional derulat în fiecare an cu dăruire și experiență, elevii grupului de dubași ai școlii au fost „pelerini” la diverse instituții din localitate și din județ. De asemenea, elevii școlii noastre s-au evidențiat ca prestigioși artiști pe scena Căminului cultural Dobra la Serbarea școlară intitulată Crăciunul – darul bucuriei!

  • în ianuarie 2024, de Ziua Culturii Naționale sub egida documentarului Cufărul lui Eminescu

a avut loc Atelierul de lectură și creație literară la orele de LLR și la Biblioteca Petre Ispirescu, cu alte incursiuni de documentare și lectură la toate clasele primare și gimnaziale. Ziua de 24 Ianuarie a culminat cu activități interdisciplinare spre o mai bună cunoaștere a trecutului și a valorilor care stau la baza unității noastre naționale;

  • în februarie 2024, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, atelierul de lectură de

la orele LLR a reliefat puterea cuvintelor și a poveștilor transpusă în pasiunea pentru logos, această minunată căutare veche de când lumea, dar mereu diferită.

În ceea ce privește dotarea școlii avem în derulare 3 proiecte foarte importante:

  • un proiect PNDL inițiat de Primăria Comunei Dobra numit „Reabilitare și dotare Școala

Gimnazială Dobra” care urmărește îmbunătățirea condițiilor de învățământ din școala de centru;

  • un proiect PNRR inițiat de Primăria Comunei Dobra numit „Dotarea cu mobilier, materiale

didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Dobra”care urmărește dotarea cu mobilier a tuturor școlilor structură și echipamente digitale a tuturor sălilor de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale Dobra;

  • un proiect PNRAS inițiat de Școala Gimnazială Dobra numit ,,Educat și implicat’’care se

află în faza de semnare a contractului și prin care se umăresc o serie de activități atrăgătoare pentru toți elevii de gimnaziu în scopul creșterii performanțelor școlare pe de o parte și atingerii unui prag de 0% abandon școlar.

Au consemnat Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate