.

Universitatea Politehnica Timișoara lansează campania de admitere 2024

Universitatea Politehnica Timișoara a lansat campania de admitere 2024, atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat, după ce Senatul UPT a aprobat Regulamentele de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere și a calendarelor aferente. Ca element de noutate, se păstrează și în acest an posibilitatea preînscrierii elevilor, beneficiind astfel de reducerea taxei de înscriere.

Studii de licență

La toate cele 10 facultăți din cadrul Universității Politehnica Timișoara, admiterea se organizează prin concurs (de dosare sau cu probă de verificare a cunoștințelor), atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă. Facultățile, prin metodologii și proceduri proprii, vor detalia modalitățile concrete de derulare a procesului de admitere, acolo unde este cazul.

Admiterea la ciclul de studii licență în UPT se organizează pe domenii de licență. Un domeniu de licență cuprinde una sau mai multe specializări/programe de studii. Separarea studenților pe specializări se va face după metodologiile proprii ale facultăților.

Secțiunea de concurs reprezintă o grupare de domenii de licență cu un anumit grad de înrudire, asociată de obicei unei facultăți. Înscrierea candidaților se realizează pe secțiuni de concurs. În cadrul unei secțiuni, un candidat poate opta pentru unul/mai multe/toate domeniile de licență incluse.

Categoriile de candidați care beneficiază de locuri distincte, finanțate de la bugetul de stat, sunt: Absolvenți cu diplomă de bacalaureat de etnie rromă; Absolvenți cu diplomă de bacalaureat provenind de la licee situate în mediul rural; Absolvenți cu diplomă de bacalaureat care optează să concureze pe locurile alocate Serviciului Român de Informații; Absolvenți cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială; Absolvenți cu diplomă de bacalaureat din categoria persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Pentru candidații sportivi de performanță, în baza tradiției Universității Politehnica Timișoara de promovare a sportului universitar, la nivel de universitate sunt alocate 5 locuri, taxa de școlarizare fiind suportată de UPT din venituri proprii.

Preînscrierea candidaților la concursul de admitere se face online folosind aplicația dedicată Enroll (https://enroll.upt.ro/). Accesarea aplicației de preînscriere se realizează din pagina web dedicată admiterii: https://admitere.upt.ro/ .

Perioada de preînscriere pentru sesiunea iulie este 01 iunie 2024 – 10 iulie 2024. Candidații sunt încurajați să își creeze conturi pe platforma Enroll, începând cu data de 01 iunie 2024, și să completeze fișa de înscriere, respectiv să încarce documentele necesare. Transmiterea dosarului în perioada 01 iunie – 10 iulie 2024 reprezintă preînscrierea candidatului în procesul de admitere și constă în: completarea fișei de înscriere (inclusiv alegerea opțiunilor de concurs), încărcarea documentelor solicitate (mai puțin diploma de bacalaureat), plata online a taxei de înscriere sau încărcarea dovezii de plată a acestei taxe sau a documentelor ce atestă situațiile de scutire de taxă. Finalizarea procedurii de preînscriere se va face prin apăsarea butonului „Transmite dosarul de admitere la …” din aplicația Enroll. Candidații care se preînscriu în perioada mai sus menționată vor beneficia de reducerea taxei de înscriere, conform hotărârii Senatului UPT.

Pentru a se înscrie în concurs, candidații au obligativitatea de a încărca în contul creat pe platforma Enroll, în perioada de înscriere, o copie a diplomei de bacalaureat/adeverinței și de a completa fișa de înscriere cu media de bacalaureat.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online folosind aplicația dedicată Enroll (https://enroll.upt.ro/). Accesarea aplicației de înscriere se realizează din pagina web dedicată admiterii: https://admitere.upt.ro/ .

Candidații se pot înscrie la admitere și utilizând infrastructura universității pusă la dispoziția acestora atât la nivelul facultăților organizatoare ale secțiunilor de concurs, cât și în centrele zonale de informare, înscriere și confirmare.

Studii de masterat

Universitatea Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere la ciclul de studii masterat, cu durata de 2 ani, pentru programe de studii din domeniile fundamentale de ierarhizare: „Ştiinţe Inginereşti”, „Ştiinţe sociale”, „Ştiinţe umaniste şi arte” şi „Matematică şi științe ale naturii”.

Admiterea la masterat se desfășoară pe bază de concurs, după o procedură stabilită de către facultăţi, ce se finalizează cu o notă de apreciere sintetică.

Participarea candidaţilor la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor prealabilă la acest concurs.

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2024-2025 se realizează online, folosind aplicația dedicată Enroll (https://enroll.upt.ro/). Accesarea aplicației de înscriere se realizează din pagina web dedicată admiterii: https://admitere.upt.ro/.

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). Facultățile pot organiza birouri de admitere care să ofere suport candidaților.

Admiterea la masterat se desfășoară pe bază de concurs, după o procedură stabilită de către facultăți. Aceasta poate consta din probe de verificare a cunoștințelor şi abilităților, susținerea unui interviu, completarea unei fișe de apreciere, etc. Pentru anul universitar 2024 – 2025, admiterea se va desfășura online sau față în față, în funcție de decizia fiecărei facultăți, cu informarea din timp a candidaților.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate