.

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA, joi, 28 martie

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință ordinară pentru joi, 28 martie 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 440/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Deva;
II. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Adoptarea, în formă finală, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2024, la nivelul municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea Planului de asistență medicală comunitară pentru anul 2024 pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Asociația eLiberare și Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Stabilirea situațiilor de necesitate și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și ajutoare comunitare, începând cu anul 2024, precum și metodologia de acordare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Reconfigurarea spațiului aferent Pieței Cetății și zonei adiacente”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Piața Cetății și zona adiacentă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Regenerarea urbană a Zonei Progresului”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Zona Progresului;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.107/2017 privind acordarea ”Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Alegerea președintelui de ședință;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru susținerea organizării și desfășurării Olimpiadei Naționale de limba engleză, desfășurată la Deva, în perioada 27 aprilie – 1 mai 2024 și a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la chimie, desfășurată în perioada 27 august – 3 septembrie 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în C.F. nr. 65926, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, în spatele blocului A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în CF nr.64506 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Carpați, între blocul 34 și Grup Sportiv Școlar, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în CF nr.69143 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Carpați, între blocul 34 și Grup Sportiv Școlar, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în C.F. nr. 65927, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, în spatele blocului A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de concesiune nr.31/2007;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.181/1997;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 30 mp, înscris în CF nr.73768, nr. cadastral 73768, situat în municipiul Deva, str. Împăratul Traian, nr.2A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Încetarea Contractului de concesiune nr.30/2015 încheiat cu Cabinet Medical Individual Dr. Petca Romelia Lavinia;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Încetarea Contractului de concesiune nr.5/2004 încheiat cu societatea comercială G&A Complex SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Încetarea Contractului de concesiune nr.2/2007 încheiat cu societatea comercială Imperial Trans Comtur SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.62/2024 privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2019 privind înființarea instituției publice de interes local Club sportiv municipal Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Aprobarea Actului adițional cadru pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare Centrale, situată în municipiul Deva, strada Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara;
25. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
III. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate