.

ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință extraordinară pentru vineri, 9 februarie 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 180/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.30/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Modernizare pista de atletism la stadionul municipal Cetate Deva”– rest de executat și modificare temă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate