.

ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință extraordinară pentru miercuri, 15 mai 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 775/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Aprobarea înființării Structurii Consultative a Copiilor ,,Consiliul Copiilor Deveni”, la nivelul Municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Centrul Județean de Excelență Hunedoara, pentru susținerea organizării și desfășurării Concursului de Matematică ”Aurelia Arimescu”, ediția a III-a;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Amenajare platforme publice pentru colectarea deșeurilor menajere – municipiul Deva”, la finalizarea investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea metodologiei și a listei de proiecte prioritare din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva pentru perioada 2021-2027 finanțabile în cadrul Intervenției Regionale 7.1.C Patrimoniu cultural a Programului Regional Vest 2021-2027;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I ” – etapa II, cod SMIS 323768 și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea proiectului cu titlul “Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă” – Etapa II, Cod SMIS 323711 și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea proiectului cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna” – etapa II, cod SMIS 323731 și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea proiectului cu titlul ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”- Etapa II, cod SMIS 323729 și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva”, Etapa II, Cod SMIS 323730, și a cheltuielilor aferente investiției;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate