.

Participarea la proiectele Erasmus+ – o reușită

„Inteligenţa omului nu vine din nimic: ea se făureşte pe temeliile aşezate în perioadele de formare a simţurilor la copil” (Maria Montessori). Pentru ca „temelia” să fie cât mai solidă – după cum remarca prof. Cristina Veronica PĂTRAȘCU (foto) – elevilor Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva li s-a oferit  posibilitatea de a participa în proiectele Erasmus+ în care colegiul devean este partener. Astfel, 10 elevi de la profilul învățător-educatoare, însoțiți de doamna profesoară Elena Gavrilă, au desfășurat un stagiu de practică pedagogică în cadrul proiectului Erasmus VET 2022-1-RO01-KA121-VET-000052731 Portugalia, Barcelos. Activitățile s-au desfășurat în parteneriat cu Agrupamento de Escolas Goncalo Nunes, Barcelos, Portugal.

S-au derulat și activitățile proiectului Erasmus+ VET 2022-1-RO01-KA121-VET-000052731 în Granada, Spania. Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva a fost reprezentat de un grup de 12 elevi, însoțiți de directorul unității de învățământ, prof. Louise Gabriel Tripa, iar unitățile primitoare au fost grădinițele C.E.I. Casita de Nana, Escuela Infantil BUBU Sociedad Cooperativa Andaluza și Patosuca S.L.

Tot în cadrul aceluiași proiect, prof. Irina Botici, alături de 7 eleve din clasele a XI-a B specializarea învățător-educatoare au participat la Proiectul Erasmus Staff in Job-shadowing -2022-1-RO01-KA121-VET-000052731 ale cărui obiective au fost: îmbunătățirea conținutului, metodelor și instrumentelor de predare – învățare – evaluare cu focalizare pe filiera vocațională – profil pedagogic – specializarea învățător-educatoare; perfectionarea abilităților profesionale prin activități Job shadowing; schimb de bune practici cu profesorii și pedagogii ciprioți cu scopul de transfera know-how și de a îmbunătăți practicile pedagogice.

De asemenea, în cadrul proiectului mai sus – menționat 15 elevi de la specializarea matematică informatică au avut ocazia de a învăța într-o firmă de IT din Cipru.

În localitatea Izvoare, Harghita s-au desfășurat activitățile proiectului Proiect Erasmus+ „Breaking Barriers, Building Bridges”, la care au participat un număr de 10 elevi ai claselor de filologie și științe sociale, însoțiți de doamna profesoară Nicoleta Valentina Bodiu. Scopul proiectului este să inspire elevilor valori europene precum incluziune, solidaritate și diversitate  prin intermediul metodelor de învățare formale și nonformale.

Au consemnat Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate