.

MARŢI, ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință extraordinară pentru marți, 2 aprilie 2024, ora 13:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 510/2024.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Achiziția mijloacelor de transport ecologice în Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea metodologiei și a listei de proiecte prioritare din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva pentru perioada 2021-2027 finanțabile în cadrul Intervenției Regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă a Programului Regional Vest 2021-2027;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea participării municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din Fondul pentru Mediu, precum și aprobarea Devizului general și a Devizelor pe categorii de cheltuieli aferente obiectivului de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe strada Aurel Vlaicu și strada Nucet în municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a unității administrativ-teritoriale Municipiul Deva pentru anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate