.

Manualul unic dispare. Ministerul Educației revine la cumpărarea de manuale prin licitație

Ministerul Educației renunță la manualul făcut de editura unică. Profesorii vor putea din nou să aleagă între mai multe manuale făcute de edituri sau firme diferite. Ecaterina Andronescu a pus în dezbatere publică un ordin care prevede revenirea la procedura cumpărării de manuale școlare prin licitație pe SEAP.

Vor fi maximum 3 manuale școlare la fiecare materie, iar contractele cu câștigătorii vor fi încheiate pe 4 ani. Revenirea la concurența pe piața manualelor școlare vine la un an după ce fostul ministru Liviu Pop a impus monopolul de stat pe editare.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică actele necesare achiziției de manuale școlare noi. Instituția a publicat pe 28 decembrie 2018, pe edu.ro, proiectul de ordin de ministru privind regimul manualelor școlare, precum și anexele care conțin metodologiile de evaluare a proiectelor de manuale, de gestionare și cumpărare a manualelor declarate câștigătoare.

La licitație vor participa “operatori economici” care vor depune oferte. Contractele cu câștigătorii vor fi încheiate pe 4 ani, la fel ca înainte de impunerea editurii unice, prevăd noile metodologii puse în dezbatere de ministrul Educației.

Etapele cumpărării de manuale noi de către Ministerul Educației:

 • 1. Ministerul va anunța public pe www.edu.ro și pe SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice) licitația pentru achiziția de manuale școlare
 • 2. Operatorii economici depun pe platforma SEAP ofertele corespunzătoare proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini
 • 3. Experții cooptați de CNEE evaluează proiectele de manuale școlare, în baza criteriilor tehnice de calitate
 • 4. Transmiterea către ofertanți a cererilor de clarificări asupra calității proiectului de manual școlar
 • 5. Comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale școlare, la finalizarea procedurii de licitație
 • 6. Depunerea, de către ofertanți, a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale școlare și soluționarea acestora
 • 7. Lista proiectelor de manuale care au fost declarate Acceptate la licitație
 • 8. Încheierea acordurilor-cadru de achiziție publică a manualelor școlare cu ofertanții declarați câștigători, în urma realizării selecției și comenzilor de manuale școlare de către unitățile de învățământ.
 • Ministerul Educației este autoritatea contractantă, care organizează licitația. Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preț”. Licitația deschisă pentru cumpărarea de manuale noi este organizată pe loturi, ca până acum.

  Licitația se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate eliminatorii și a ofertei financiare. Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate și pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziție în SEAP, prevede proiectul de Metodologie.

  Criteriile tehnice de calitate contează în proporție de 90%, iar prețul are o pondere de 10% din punctajul total.

  Ministerul Educației propune ca Oferta financiară să fie evaluată astfel: pentru cel mai mic preț ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 10 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula: Punctaj preț = (cel mai mic preț ofertat/preț ofertă) x 10.

  Fiecare ofertant poate să participe la licitaţie cu un singur proiect de manual școlar pentru o disciplină, pentru o clasă, filieră, profil, specializare.

  Ministerul Educației declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte. “MEN achiziționează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total”, se arată în proiectul de metodologie.

  “MEN asigură organizarea licitației deschise în vederea achiziționării manualelor școlare”, stabilește ministrul Educației, în Metodologia de achiziție a manualelor şcolare pe care a pus-o în dezbatere publică.

  Ministerul definește următorii termeni, în proiectul de metodologie:

  • “achiziționare de manuale școlare – cumpărarea, din bugetul MEN, a manualelor școlare noi și/sau a manualelor școlare reeditate”
  • “acord-cadru de furnizare a manualelor școlare – acordul încheiat în formă scrisă între MEN şi unul ori mai mulţi operatori economici, care are ca scop stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care stau la baza contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani”.
  Descarcă de aici Metodologia de achiziție a manualelor şcolare 2019 – pusă în dezbatere de Ministerul Educației (Anexa 3)

  METODOLOGIA DE GESTIONARE A MANUALELOR ȘCOLARE

  Manualul școlar se prezintă în varianta tipărită și în variantă digitală, accesibilă pe www.manuale.edu.ro, prevede Metodologia. Ministerul Educației definește “ofertantul” drept “operator economic care a depus oferte de proiecte de manuale şcolare în cadrul procedurii de atribuire în vederea achiziţiei de manuale şi care are capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare”.

  “În baza libertății inițiativei profesionale, cadrele didactice selectează și recomandă elevilor, pentru utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare, doar manuale școlare aprobate de MEN”, se mai arată în document.

  Ministerul poate cere noi manuale în următoarele situații, prevede propunerea pusă în dezbatere:

  • “au fost operate modificări la nivelul curriculum-ului național și au fost introduse discipline/module de pregătire noi”
  • “s-au elaborat programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire”
  • “există discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate în sesiunile anterioare”
  • “au fost modificate în proporție de minimum 25% programele școlare la anumite discipline/module de pregătire”

  “Proiectele de manuale școlare selectate în urma procesului de evaluare şi achiziţie se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale”, prevede metodologia.

  “Manualul şcolar aprobat se utilizează începând cu primul an școlar de după încheierea sesiunii de evaluare”, stabilește Ministerul.

  Toate școlile selectează manualele pe care vor să le cumpere și dau comandă prin aplicația SNMS, iar inspectoratele școlare generează un Raport al comenzilor pe județ, după care monitorizează distribuirea manualelor școlare noi din depozitele de carte școlară către unitățile școlare. Mai multe pe www.edupedu.ro.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate