.

Comisarii hunedoreni de mediu nu-și dezmint atribuțiile

Comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu – după cum ne relata ec. Dorel Ovidiu BRETEAN (foto), comisar șef – au efectuat un număr total de 183 inspecţii, atât planificate cât și neplanificate.

Inspecţiile planificate (112) au fost realizate conform Planului de activitate al Comisariatului Judeţean Hu­ne­doara al Gărzii Naţionale de Mediu, la operatorii economici care desfăşoară ac­ti­vităţi cu impact asupra mediului şi se supun procedurii de reglementare.
În cadrul inspecţiilor neplanificate au fost efectuate un număr de 71 controale după cum urmează: 10 în urma autosesizării; 19 de verificare a respectării condiţiilor din actele de reglementare; 16 efectuate în urma sesi­zărilor; 19 dispuse de Comi­sa­riatul General al Gărzii Naţionale de Mediu; 5 cu alte autorităţi, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean; un control pentru verificarea realizărilor măsu­rilor impuse anterior și unul pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului.
Principalele neconformi­tăţi constatate în urma controalelor efectuate au fost: lipsa solicitării/obţinerii ac­telor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; nerespectarea pre­ve­derilor autorizaţiei/ autori­zaţiei integrate de mediu/ acordului de mediu; gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor deținute sau gene­rate în urma desfășurării activității, inclusiv a deșeu­rilor VSU (vehicule scoase din uz) sau a DCD (deșeuri rezultate din construcții și de­molări).
În urma acestor controale, au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale principale, respectiv 7 avertismente și 12 amenzi (cele mai mari au avut valori de 40000 lei), va­loarea totală fiind de 132.600 lei.
Au consemnat Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate