.

Bistra: Primăria face apel la deținătorii de bunuri înscrise în Registrul agricol să urmeze procedura declarării acestora în termenele prevăzute de lege

Persoanele fizice și juridice care au în proprietate/folosință terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, utilaje și instalații agricole, construcții etc. în comuna Bistra au obligația să le declare la Registrul Agricol din cadrul Primăriei comunei Bistra (cu sediul pe strada Calea Turzii, nr.100), în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Potrivit legislației în vigoare, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  • În perioada 5 ianuarie – 1 martie 2024, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexă și mijloacele de transport cu tracțiune animal și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale din gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale deținute, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții ori sacrificării animalelor sau a altor intrări-ieșiri
  • În perioada 1 mai – 31 mai 2024, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv

,,Autoritățile administrației publice locale au obligația conform legislației în vigoare să întocmească și să țină la zi registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Îi rog pe cetățenii și firmele care dețin bunuri, terenuri, animale și alte proprietăți care fac obiectul acestei legi să vină la Primărie și să le declare. Registrul agricol este important deoarece asigură baza de date pentru a putea satisface solicitările cetățenilor cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor;
eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse; eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică; starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale; eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu și alte situaţii care au la bază informaţii cuprinse în registrul agricol. Înregistrările din Registrul agricol constituie o sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local etc.”, afirmă Traian Gligor, primarul comunei Bistra.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declarației date pe proprie răspundere de către capul gospodăriei sau, în absența acestuia, de către un alt membru al gospodăriei și a înscrisurilor doveditoare.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 modificată și completată de Legea nr. 54/2017, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

  • între 100 lei și 500 lei, în cazul persoanelor fizice
  • între 300 lei și 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0730583403, de luni până vineri – între orele 8:00-16:00 (persoană de contact Adela Joldeș – Registrul Agricol Bistra).

În anul 2023, în evidențele Registrului Agricol Bistra au fost deschise peste 30 de pozitii.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate