.

CNAIR lansează aplicația informatică eAST – emitere Autorizatii Speciale de Transport în format electronic!

CNAIR lansează aplicația informatică “eAST – emitere AutorizațiiSpeciale de Transport la cerere în mod electronic”, destinată obținerii Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) de către operatorii de transport, cu plata tarifelor aferente, în mod automat, în baza  datelor furnizate de solicitant, fără intervenția unui operator uman, ca parte a strategiei proprii privind procesul de digitalizare.

Mediul de test al aplicației a fost pus la dispoziția operatorilor de transport, în vederea cunoașterii funcționalităților acesteia și efectuarea de simulări ale procedurii de obținerea AST, similar cu mediul de producție, ce urmează a fi lansat începând de miercuri, 25.10.2023.

Limitele maselor și dimensiunilor până la care aplicația este configurată în present să emită AST sunt după cum urmează:

Parametrul Valoarea maximă până la

care se poate emite AST

U.M.
Limită emitere AST pentru masa totală divizibilă  – masa totală să nu depăşească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă                  tone
Limită emitere AST permanenta pentru masa totală indivizibilă 50.00 tone
Limită emitere AST cursa pentru masa totală indivizibilă 50.00 tone
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa simplă – cu până la: 3.50 tone
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa dublă – cu până la: 6.00 tone
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa triplă – cu până la: 7.00 tone
Limită emitere AST pentru depășirea lungimii maxime admise pentru lungime divizibilă – cu până la: 3.00 metri
Limită emitere AST permanent pentru lungime indivizibila (maximum) 25.00 metri
Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale lungimii maxime admise pentru lungime indivizibilă 25.00 metri
Limită emitere AST pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune divizibilă) 3.20 metri
Limită emitere AST permanent pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibilă) 3.20 metri
Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibilă) 3.20 metri

 

Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale înălțimii maxime admise

(dimensiune indivizibilă)

4.00 metri
Limită emitere AST cursa și permanentă în aplicația eAST pentru depășiri ale înălțimii maxime admise (dimensiune divizibilă) 4.00 metri
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale înălțimii maxime admise (dimensiune indivizibila) 4.00 metri
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale masei totale maxime admise, în cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibilă) 50.00 tone
Limită emitere AST permanentă pentru depăsiri ale lungimii maxime admise, în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) 25.00 metri
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale lățimii  maxime admise,  în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) 3.20 metri
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale înălțimii  maxime admise, în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) 4.00 metri

Ulterior, în funcție de evoluția traficului și de darea în exploatare a noi sectoare de drumuri de interes național, cu capacitate portantă crescută, aceste limite pot fi actualizate cu majorări superioare celor inițiale.

Având în vedere prevederile legale actuale privind declararea pe proprie răspundere a caracteristicilor vehiculelor cu depășiri, operatorii de transport sunt rugați să consulte “Manualul utilizatorilor externi” și termenii și condițiile de utilizare afișate pe site-ul CNAIR la secțiunea“Informații transporturi rutiere – Autorizații”(detalii aici).

Precizăm faptul că organele de control abilitate au fost informate cu privire la emiterea AST prin aplicația eAST și la modalitățile de verificare a conformității cu informațiile existente în baza de date proprie CNAIR.

Subliniem faptul că CNAIR va asigura support ethnic în utilizarea aplicației și cunoașterea funcționalităților sale.

CNAIR SA

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate