.

Campanie naţională de control în domeniul ”Demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”

În perioada 05.03.2024 – 09.03.2024 Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, precum și încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ”Demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, cod  CAEN 3831.

În domeniul relațiilor de muncă, această activitate este susceptibilă de încalcare a dispizițiilor legale privind angajarea personalului, transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați, repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale), munca de noapte și acordarea drepturilor salariale.

În domeniul securității și sănătății în muncă există o serie de activități cu risc ridicat de accidentare și/sau îmbolnăviri profesionale cu consecințe ireversibile pentru lucrători, cum ar fi echipamentele de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite, risc de accidentare din cauza incendiilor și/sau de accidentare datorat lipsei de vizibilitate pe căile de acces și manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor, manipulări de mase grele și foarte grele, lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute, risc de lovire prin răsturnarea deșeurilor greșit depozitate, risc de electrocutare și risc de tăiere.

În cadrul acestei campanii de control, au fost efectuate 24 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 38 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale.

Totodată, s-a aplicat un număr total de 35 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 amenzi în valoare totală de 10.000 lei.

Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește atât creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate, aplicând măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate