.

CAMELIA BEDEA-candidat primar Comuna Vălișoara. Primarul faptelor concrete. Primarul comunității!

În cei trei ani și șase luni ai mandatului de primar, mandat câștigat în urma alegerilor locale din 2020, am făcut toate demersurile pentru a îmi respecta oferta electorală și consider că am reușit  să fac o schimbare în bine a  conceptului de administrație publică,  o administrație realizată în folosul cetățeanului, pliată pe nevoile și cerințele tuturor locuitorilor comunei, transparentă și eficientă. Mi-am dat toată silința și am  întreprins   toate demersurile pentru  ca Vălișoara să devină cu adevărat o comună de nivel european, în primul rând atragerea de fonduri pentru a construi o infrastructură de drumuri modernă, clădiri publice reabilitate, investiții în singura școală funcțională din comună, investiții în rețeaua de iluminat, stații electrice, softuri și dotări cu echipamente IT, etc. Și în domeniul educațional, cultural, sportiv am  organizat o serie de evenimente care au facilitat dezvoltarea relațiilor socio-umane, promovarea tradițiilor autentice ale satului românesc,etc.  Consider acest mandat un punct de plecare,  în care au fost puse bazele dezvoltării durabile ale comunei dar încă mai sunt foarte, foarte multe de realizat, plecând de la implementarea proiectelor demarate până acum și continuînd cu atragerea de noi finanțări, aceasta fiind singura șansă de a ajunge la nivelul de  dezvoltare dorit.

Atragerea de finanțări din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat, este singura modalitate de dezvoltare a comunei. Prioritatea principală a fost identificare surselor de finanțare și depunerea de cereri pentru a aduce cât mai mulți bani în comunitate. Astfel, în mandatul 2020-2024, putem să spunem concret că am atras fonduri în valoare de 18.228,184,91 lei, sumă care reprezintă bugetul comunei pe  aproximativ patru ani.

REALIZĂRI ÎN MANDATUL 2020-2024

INVESTIȚII CU  FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE ȘI DE LA BUGETUL DE STAT,  AFLATE LA ACEASTĂ DATĂ  ÎN IMPLEMENTARE

Oferta electorală pentru mandatul 2024-2028, este următoarea:

 CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII:

 • Implementarea proiectelor de investiții pentru care s-a obținut finanțare în mandatul 2020-2024 referitoare la modernizarea drumurilor, reabilitări/reparații ale clădirilor din domeniul public, montare camere de supraveghere, montare stații de încărcare electrice, achiziția de softuri și dotări cu echipamente I.T. pentru îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni;
 • Realizarea de noi investiții din finanațări externe nerambursabile sau de la bugetul de stat în infrastructurii comunei:

-ÎNFIINȚAREA DE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZ;

-ÎNFIINȚAREA DE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ;

-MODERNIZAREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC;

-MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A TUTUROR DRUMURILOR DIN COMUNĂ.

–     Lucrări de reabilitare a imobilelor-clădiri care aparțin domeniului public: Căminul Cultural-Capela din satul Stoieneasa, teresa Cămin Cultural Vălișoara.

 EDUCAȚIE

 • Rebilitare și modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale Vălișoara;
 • Implementare proiectului de dotare cu mobilier, echipamente IT și materiale didactice pentru care a fost semnat contractul de finanțate prin PNRR;
 • Dotare cu microbuz școlar electric, obținut în urma solicitării de finanțare din fonduri externe nerambursabile prin parteneriatul cu Consiliul Județean Hunedoara.
 • SĂNĂTATE
 • Amenajarea spațiului pentru funcționarea unei farmacii în clădirea în care funcționează Dispensarul Uman Vălișoara, conform standardelor cerute de legislația în vigoare;
 • Reparații ale clădirii Dispensarului Uman Vălișoara, inclusiv prin instalarea unui sistem de încălzire modern.
 1. ACTIVITĂȚI LEGATE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Continuarea activității de realizare a cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale;
 • Emiterea Titlurilor de Proprietate asupra terenurilor în baza Legii 123/2023;
 • Înscrierea în Cartea Funciară a tuturor imobilelor care aparțin domeniului public al comunei;
 • Acordarea de sprijin financiar și suport legislativ persoanelor aflate în situații de risc și persoanelor cu dizabilități;
 • Îndrumare de specialitate pentru întreprinzătorii individuali/persoane fizice  pentru  depunerea de cereri de finanțare din fonduri externe sau de la bugetul de stat.
 • 2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE, EDUCATIVE, SPORTIVE
 • Organizarea de activități cultural-artistice și de promovare a obiceiurilor și gastronomiei locale, de promovare a meșterilor și producătorilor locali în cadrul Evenimentului ”VĂLIȘOARA TRADIȚIONALĂ” precum și a compețițiilor sportive în cadrul evenimentului;
 • Diverse activități educative, culturale și sportive dedicate copiilor și tinerilor din comună;
 • Amenajarea unei săli pentru practicarea sportului și dotarea acesteia cu aparatura necesară;
 • Dotarea cu echipamente I.T. a Bibliotecii Vălișoara, cererea de finanțare fiind depusă în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu”.

Dragi consăteni, mă cunoașteți și știți că  mereu am pus oamenii pe primul loc, întrucât consider că fiecare membru al acestei comunități, tânăr sau bătrân,  trebuie să fie  tratat și sprijinit în mod egal, atunci când are nevoie, nu doar în campaniile electorale.

Dezvoltarea comunității în care trăim este principalul scop pentru care mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de primar. Comuna Vălișoara merită să se dezvolte  și asta o să fac prin  muncă și perseverență, cu sprijinul și susținerea dumneavoastră, a cetățenilor și înainte de toate, cu ajutorul lui Dumnezeu!”

Cu considerație,

Camelia Bedea- candidat la funcția de primar al Comunei Vălișoara

Comandat de Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Hunedoara, cod mandatar financiar coordonator 21240002, executat de ACCENT MEDIA SRL

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate