.

1.512 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În primele 2 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrateîn muncă 1.512persoane, dintre care 642 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 710au peste 45 de ani, 446au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 267au între 25 și 35 de ani, iar89 sunt tineri sub 25 de ani (din care 5 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.081 provin din mediul urban, iar 431 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 720, urmate de cele care au castudii școala profesională sau de arte și meserii,4. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 296, cei cu studii postliceale sunt în număr de 26, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 24.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 499 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele două luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2.906 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.ajofmhd.ro .

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate