.

Vineri, ședință extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara

Vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 11.00, este convocată de îndată o ședință extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara care va avea loc în format fizic cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027; Doc;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului
economic și cultural al județului Hunedoara” – DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, km 0+000 – km 32+873; Doc;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 36.829,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 – 2027 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Doc;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE-COSTEȘTI-SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara – lider de proiect
și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR) Intervenția Regională 5.1A – Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1. Doc;
Biroul de Presă
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate