.

Vălişoara: Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece

Persoanele cu venituri reduse pot depune, din această lună, la sediul Primăriei Comunei Vălișoara, cereri de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2023 – martie 2024, în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

„Este o măsură care vine în sprijinul persoanelor care au venituri mici, iar acest ajutor le poate sprijini să treacă cu bine peste iarnă. Legea spune că venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană- în cazul familiei şi de 2.053 lei- în cazul persoanei singure. De asemenea, pentru a beneficia de acest sprijin financiar, familiile și persoanele singure nu trebuie să dețină nici măcar un bun din Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa 4 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001. Listele pot fi consultate la sediul Primăriei sau descărcărcate de pe pagina de internet a instituției”, a explicat primarul comunei Vălişoara, Camelia Bedea.

La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a stimulentului pentru energie, solicitanții au obligația să prezinte următoarele acte:

– cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială formular- tip pus la dispoziție de Compartimentul Asistență Socială, Protecție Copii (se poate descărca și de pe site-ul instituției);

– acte doveditoare, în original și copie, privind componența familiei (acte de identitate, certificate de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie, etc.;

– dovezi de venituri nete din luna anterioara depunerii cererii, pentru toți membrii familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane pensie; cupoane indemnizații șomaj; cupoane indemnizaţii/stimulent pentru creşterea copilului; cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap; alocaţii pentru minorii dați în plasament familial sau încredinţați spre creştere şi educare, etc.);

– adeverință de la registrul agricol, privind componența familiei precum și terenurile aflate in proprietate ;

– adeverință de la compartimentul taxe și impozite locale, cu bunurile imobile/mobile;

– copie dupa ultima factură de energie electrică, pentru suplimentul de energie electrică.

Pentru relații suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: 0254.265432.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate