.

UPT acordă 100 de premii învaloare de 1000 de euro fiecare, pentru elevii merituoși

În contextul apropierii Centenarului existenței sale, Universitatea Politehnica Timișoara a demarat proiectul Politehnica™ 100% performanță (100 de politehniști de succes pentru 100 de liceeni merituoși), cu scopul de a identifica și sprijini 100 de tineri cu capacități deosebite din liceele din regiune și nu numai.

Suma alocatăpremieriiva fi constituită din aportulfinanciaradus de absolvenți de succesaiUniversității Politehnica Timișoara (care vor fi și mentoripentrucei 100 de elevi), sponsorizările obținute de la partenerii economici și veniturile proprii ale UPT.

Elevii selectați vor fi invitați la Universitatea Politehnica Timișoara pentru a înțelege istoria și performanța UPT, vor fi puși în legătură cu 100 de mentori din rândul politehniștilor de succes, li se voracorda premii de excelență în valoare de 1000 de euro fiecare, iar la începutul lunii septembrie, vor participa la o serie de școli de vară organizate pe mai multe domenii. Traseul profesional al celor 100 de elevi merituoși va fi monitorizat și susținut de Universitatea Politehnica Timișoara și dupăacordareapremiilor.

Grupulțintăvizatînproiectestereprezentat de elevi din clasele a X-a și a XI-a din 7 județe(Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Bihor), darproiectul nu exclude participarea la competiție și a altorelevi, din altejudețe.

Selectareaelevilor se va face pebazaunuiclasamentrealizat ca urmare a completăriiunuiformular de înscriere, disponibilpesite-ul UPT, undesuntpostate și Regulamentulcompetiției, precum și Calendarul de desfășurare a proiectului. Formularul de înscriere completat va trebui transmis până în data de 31 mai 2019 la adresa menționată în Regulament.

Elevii selectați pentru premiere vor fi invitați să participe la începutul lunii septembrie la o serie de școli de vară organizate de Universitatea Politehnica Timișoara, iar premierea acestora se va realiza în data de 11 noiembrie 2019, în cadrul Galei aniversare Politehnica ™ 100% performanță, gală ce marchează intrarea Universității Politehnica Timișoara în anul Centenarului. Costurile de cazare, masă și transport pentru elevi pe durata școlilor de vară și a festivității de premiere vor fi suportate de UPT din bugetul proiectului.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate