.

Un copil educat, un OM câștigat

La Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva – după cum ne relata prof. dr. Lavinia ILINA (foto) în calitatea sa de director adjunct – recent s-au bucurat de frumoase cadouri cei peste 126 de elevi participanți la implementarea Proiectului Național de Reducere a Abandonului Școlar intitulat „Un copil educat, un OM câștigat” și finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României.

Proiectul are obiectiv principal prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru elevii aparținând unor categorii vulnerabile, aflate în risc, de abandon, concomitent cu creșterea eficienței proceselor educaționale prin digitalizarea procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, astfel încât până la finalizarea implementării proiectului să se obțină o îmbunătățire a ratei de participare la Evaluarea Națională și performanța școlară pentru un procent de minim 85% dintre beneficiari.

În prima etapă au fost selectați elevii aflați în situație de risc, iar primele activități desfășurate sunt cele remediale, sau de tip Școală după Școală, activități extracurriculare și outdoor, excursii și tabere școlare, acestea fiind desfășurate sub coordonarea a patru experți în educație. De asemenea, în cadrul proiectului, se derulează activități de formare pentru 55 de cadre didactice din unitatea de învățământ.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea nerambursabilă a contractului de finanțare este de 756 782 RON, fiind implicați un număr de 340 de elevi, care fac parte din grupul țintă. O componentă importantă în cadrul acestuia o reprezintă achiziționarea unor echipamente digitale în valoare de 94 597 RON, mobilier și rechizite în valoare de 378 839 RON.

Acest proiect nu s-ar fi putut desfășura fără susținerea și implicarea echipei manageriale formată din director Motântău Sârbu Dan Gheorghe și directorii adjuncți, Ilina Lavinia și Feier Florin, precum și a echipei de proiect formată din cadre didactice și personal auxiliar: Grecu Petruța, Lup Claudia, Simedru Cristina, Șufană Talida, Șușcu Anca, Alexa Adrian, Praporgescu Sergiu, Lukacs Simona, Negomireanu Sanda.

Pe lângă proiectul „Un copil educat, un Om câștigat”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva derulează și alte proiecte cu finanțare europeană: Proiectul Rose – „Învață și continuă” și Proiectul „Hai la școală”, desfășurat în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Cetate și Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu, proiectul SmartLab.

În urma implementării proiectelor la nivelul unității școlare, impactul asupra elevilor din grupurile țintă este unul pozitiv, pe lângă îmbunătățirea rezultatelor școlare și reducerea  absenteismului, observăm dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare, precum și stimularea interesului față de activitățile culturale, artistice, sportive și de voluntariat.

Au consemnat Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate