.

Titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate

Stimați cetățeni,

Pentru ca problema proprietății terenurilor dumneavoastră să fie rezolvată fără procese lungi și costisitoare, am inițiat și am susținut proiectul de lege care permite emiterea titlurilor de proprietate și în zonele care nu au fost colectivizate, prin modificarea Legii Fondului funciar nr. 18/ 1991. Legea a fost promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial nr. 419/ 2003.
Puteți solicita comisiei județene de fond funciar emiterea titlurilor de proprietate dacă sunteți într-una dintre următoarele situații:
a) deținătorii sau moștenitorii figurează cu terenul în registrul agricol, registrul cadastral și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza legii cadastrului și a publicității imobiliare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstruire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Tot ce trebuie să faceți este să depuneți o cerere în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 15 noiembrie 2023, la primăria de pe raza căreia se află terenul în cauză.
Pentru a primi sprijin în obținerea documentelor vă puteți adresa compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor de pe raza localităților unde domiciliați.

Cu aleasă considerație
Deputat Vetuța STĂNESCU,
Președinte PNL Hunedoara

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate