.

Sesiune de formare la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Sesiune de formare cu directorii unităților de învățământ referitoare la aplicarea prevederilor Procedurii privind Managementul Cazurilor de Violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara acestuia

În cadrul efortului comun de creștere a gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și pentru prevenirea și îmbunătățirea managementului interinstituțional al situațiilor de violență din mediul școlar, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a organizat joi, 21 martie a. c., o sesiune de formare față în față cu toți directorii unităților de învățământ, având ca tematică aplicarea procedurii aprobate prin OME nr. 6235/06.09.2023.

În cadrul activității, desfășurate cu sprijinul Centrului Județean de Resurse si de Asistență Educațională, reprezentantul Biroului de Siguranță Școlară, comisar Corina SICOE, precum și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, doamna șef Serviciu Evaluare Inițială, Intervenție în Regim de Urgență, Telefonul Copilului, Violență Domestică, Lenuța OLARI și doamna psiholog, Paula STAN, au subliniat necesitatea unei colaborări directe interinstituționale în scopul identificării și implementării unor măsuri optime de prevenire, dar și de gestionare a cazurilor de violență din mediul școlar.

A fost prezentată o clasificare a formelor de violență, consecința răspunderii penale în situația diferitelor cazuri de violență școlară, au fost exemplificate acțiuni cu caracter preventiv și au fost prelucrate prevederile procedurii IGPR de intervenție posteveniment a polițiștilor din cadrul Biroului de Siguranță Școlară.

De asemenea, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, au făcut aprecieri asupra planului de reabilitare și/sau reintegrare socială pentru copiii victime ale violenței, precum și pentru copiii autori ai actelor de violență, plan întocmit în colaborare cu echipa multidisciplinară şi cu participarea nemijlocită a familiei/reprezentantului legal și, după caz, a copilului.

Doamna inspector școlar general, profesor doctor Maria ȘTEFĂNIE, a reiterat importanța asigurării siguranței și securității elevilor, cât și a întregului personal din unitățile de învățământ, precum și necesitatea ca toți cei care desfășoară activități în mediul școlar să acționeze în interesul superior al copiilor/tinerilor, în momentul în care este sesizat un act de violentă, întrucât responsabilitatea pentru diminuarea violenței în mediul școlar aparține tuturor celor implicați în viața școlii.

Inspector școlar general,

prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate