.

S-a lansat proiectul „Polițiștii și diriginții previn delincvenţa juvenilă”

În cursul zilei de ieri, polițiștii hunedoreni, în parteneriat cu profesorii din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara au lansat proiectul comun: „Polițiștii și diriginții previn delincventa juvenilă”.

Proiectul, care va fi implementat în 106 unități școlare din județ, în perioada aprilie-decembrie 2019, își propune transmiterea, în rândul elevilor unităţilor şcolare din judeţ a unor informaţii privind regimul juridic aplicabil minorilor, a aspectelor răspunderii penale, dar şi prevenirea unor manifestări ce pot afecta mediul şcolar, precum: bullying-ul, violența în școală, consumul de stupefiante, traficul de persoane, criminalitatea on line, abuzurile sexuale asupra minorilor, violența domestică ori educația rutieră.

Lansarea proiectului a avut loc la sediul  I.S.J. Hunedoara, în prezenţa conducerii instituţiei și a 294 de directori ai unităților de învățământ și consilieri educativi școlari, polițiștii de prevenire și de ordine publică. Poliţiştii au susţinut o sesiune de informare a cadrelor didactice, în scopul promovării eficiente a mesajelor preventive anti-victimale în rândul elevilor hunedoreni.

În cadrul sesiunii de informare, au fost prezentate o serie de materiale informative pe suport DVD, care au fost oferite profesorilor diriginți pentru a le folosi pe parcursul anului școlar, în cadrul orelor de dirigenție și la ședințele cu părinții, pentru  informarea elevilor din toate ciclurile școlare de la nivelul primar, la cel gimnazial şi liceal, precum și a părinților/tutorilor legali.

Materiale (video, text, audio și expuneri PowerPoint) conțin informații despre promovarea cadrului legislativ în privința minorilor, a răspunderii penale, prevenirea bullying-ului, a violențelor școlare, a consumului de stupefiante, a traficului de persoane, a criminalității informatice, a abuzurilor sexuale asupra minorilor, a violenței domestice și informații de educație rutieră, educație juridică și promovarea non-discriminarii și a egalității de șanse.

În cadrul proiectului partenerial,  polițiștii de proximitate din mediul urban şi cei din cadrul Posturilor Comunale de Poliţie vor realiza activități preventive la orele de dirigenție, în perioada aprilie-iunie 2019 și septembrie – decembrie 2019.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate