.

Laurențiu Nistor: Dezvoltare locală durabilă – pentru o societate armonioasă

Utilizarea eficientă a fondurilor atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”, Programul Tranziție Justă, Programul Regional (PR) Vest 2021-2027 sau alte axe de finanțare generează stabilitate economică și progres, siguranță socială, acces la un sistem modern de sănătate, performanță în educație și sport. Pe scurt, dezvoltare!
În acest mandat, Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, con­dus de președintele Lau­ren­țiu Nistor, a reușit să aducă în județ fonduri în valoare de peste 1 miliard de euro, în mare parte finanțări guvernamentale și europene nerambursabile. Câteva zeci de proiecte depuse de instituție pe PNRR, PNI „Anghel Sa­ligny”, PR Vest 2021-2027 au deja asigurată finanțarea și se află în diferite etape de implementare. Sunt proiecte noi, care vor îmbună­tăți viața economico-socială și vor crește nivelul de trai al locuitorilor județului Hunedoara.
„Cea mai mare parte a fondurilor, 527,5 milioane de euro, provin prin Programul Tranziție Justă, iar CJ Hunedoara a avut un rol determinant în realizarea strategiei de atragere a acestei finan­țări. De curând, pe acest program a fost lansat un prim apel destinat întreprinderile mici și mijlocii. Antreprenorii din județul Hunedoara au depus proiecte pentru dezvoltarea afacerilor, generatoare de noi locuri de muncă, în valoare de 2,2 miliarde de lei” – Laurențiu Nistor, preșe­dinte în exercițiu și candidat la un nou mandat de președinte al CJ Hunedoara, din partea PSD.
Pe măsură ce se vor lansa noi axe de finanțare și se vor deschide noi apeluri pe programele deja existente, CJ Hunedoara va depune și alte proiecte generatoare de dezvoltare.

Eficientizarea energetică a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii medicale, edu­ca­­ționale, turistice și culturală finanțate prin PNRR și CNI

Componenta C5 – Valul renovării
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani, valoare 2,2 milioane euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – Magna Cu­ria, valoare 1,2 milioane euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului clădire Secție Pediatrie, valoare 967,2 mii euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, valoare 3,7 milioane euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 30, valoare 2,4 milioane euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii administrative aferente Caste­lului Nopcsa – Sântămărie Orlea, valoare 293,9 mii euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriul de Pneumo­ftizio­logie Brad – 2 corpuri de clă­dire, valoare 3,6 milioane euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea laboratorului recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) a Spitalului Jude­țean de Urgență Deva, valoare 896,9 mii euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriul de Pneumofti­zio­logie Geoagiu – bloc personal/ locuință medici, valoare 699,7 mii euro;
• Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Uricani, valoare 722.000 euro;
• Reparația și moderni­zarea sediului Direcția Ge­nerală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, situat în municipiul Deva, P-ța Gării, Nr. 9A, va­loare 1,4 milioane euro.

Componenta C12 – Sănătate
• Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”, valoare 3,1 milioane euro;
• Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, valoare 370,9 mii euro;
• Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – cabinetul de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, valoare 77,4 mii euro;
• Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, valoare 58,3 mii euro.

Componenta C15 – Educație
• Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ special din ju­dețul Hunedoara, valoare 337,3 mii euro;
• Transport verde – Microbuze electrice pentru elevi în Județul Hunedoara, valoare 7,2 milioane euro;
• Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământul Dual TehnoHubVest, la Simeria, valoare 24,9 milioane euro;

Componenta C7 – Transformare digitală
• Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Deva, valoare 892,4 mii euro;
• Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, valoare 297,4 mii euro.

Componenta C11 – Turism și cultură
• Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, valoare 2,5 milioane euro;
• Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, valoare 2,5 milioane euro;
• Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului arheologic Sarmizegetusa Re­gia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sar­mi­zegetusa Regia, Munții Orăștiei, Jud.Hunedoara, va­loare 2,3 milioane euro;
• Două proiecte privind digitalizarea valorilor afe­rente, marcarea și semna­lizarea în cadrul „Traseului Castrelor Romane” a castrului roman Micia și a castrului roman Cigmău, trei proiecte privind digitalizarea valorilor aferente, marcarea si semnalizarea în cadrul „Rutei Cetăților” a cetăților dacice Costești-Cetățuie, Costești-Bli­daru și Bănița, monumente UNESCO. Prin intermediul acestor proiecte, cele cinci obiective vor fi semnalizate în aplicația națională „România Atractivă”, valoarea fiecărui proiect este de 37.500 euro;
• Traseul gastronomiei tradiționale județene, valoare 107.100 euro;
• „Cu bicicleta prin vest” – traseu cicloturistic realizat în parteneriat de Județul Hunedoara, Județul Arad, Județul Timiș – lider, Județul Caraș-Severin, valoare 48,8 mili­oane euro.

Proiecte finanțate și realizate de Compania Națională de Investiții (CNI)
• Reabilitarea, moderni­zarea și dotarea obiectivului Laborator Recuperare, Medi­cină Fizică și Balneologie (bază de tratament) a Spitalului Județean de Urgență Deva – BAIA SĂRATĂ, valoare 13,7 milioane lei;
• Dotare Secția Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Deva, valoare 2,3 milioane lei.

Modernizarea infrastructurii rutiere
Proiecte finanțate prin Pro­gramul Regional Vest 2021-2027
• Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmize­getusa Regia, km 2+200 – 19+465, valoarea 75 milioane lei;
• Modernizare DJ 707 limită jud. Arad – Căzănești – Vața de Sus – Vața de Jos, km 22+700-35+700 (Drumul Regelui), valoare 155,3 mili­oane lei.

Proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și bugetul propriu al CJ Hunedoara
• Modernizare 10 km: DJ 672C, tronson Valea de Pești – limită cu jud. Gorj, valoare 48,5 milioane lei;
• Modernizare 3 km: DJ 668A Streisîngeorgiu – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești, valoare 11,3 mili­oane lei;
• Modernizare 3,6 km: DJ 687F Teliucu Superior – Lelese, trei tronsoane, va­loare 10,7 milioane lei;
• Modernizare 13,1 km: DJ 687D Teliucu Inferior – Toplița – Lunca Cernii – limită jud. Caraș-Severin, valoare 28,6 milioane lei;
• Modernizare 16 km: DJ 687A Hăș­dat – Hațeg, valoare 32,5 mili­oane lei;
• Moder­nizare 27,3 km: DJ 687E Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poienița Voinii – Vadu Dobrii, valoare 48,3 milioane lei;
• Modernizare 24,6 km: DJ 685 Cârnești – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, valoare 62 milioane lei;
• Modernizare 12,2 km: DJ 686 Sântămăria Orlea – Cabana Râușor, valoare 10 mili­oane de lei;
• Modernizare 5,3 km: DC 20 Săliștioara – Stoieneasa – Lunca, sprijin pentru comu­nitățile mici, valoare 54,1 mi­li­oane lei.

Comandat de Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Hunedoara, cod mandatar financiar coordonator 21240002, executat de ACCENT MEDIA SRL

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate