.

La Politehnica Timişoara se înființează un centru de învățare pentru studenți

Universitatea Politehnica Timișoara vine în sprijinul studenților aflați în risc de abandon, prin înființarea unui Centru de Învățare în Științe Inginerești, ce va fi creat cu fonduri de la Banca Mondială.

Scopul principal al noului centru este de a crește rata de promovabilitate la nivel de ciclu de licență și a diminua abandonul școlar.

Centrul de învățare, care va fi amenajat în incinta clădirii ASPC, va fi înființat în acest an printr-un proiect competitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației Naționale (Schema de Granturi pentru Universități – Centre de Învăţare, runda a II-a, cu fonduri de la Banca Mondială) şi va funcţiona efectiv din primul semestru al anului universitar 2019-2020.

În cadrul proiectului, se va crea un spațiu modern, prietenos, special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual şi asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare. Prin realizarea acestui centru și prin activitățile ce se vor desfășura în aceste spații se dorește sprijinirea studenților din anul I pentru continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale, dar şi creşterea capacității acestora de a depăşi situaţiile critice şi lacunele de cunoaştere din domeniul de studiu pentru care au optat.

Grupul țintă pentru care este gândit proiectul vizează circa 600 de studenți , cu preponderenţă dintre cei înmatriculați în anul I licență, valoarea totală a proiectului fiind de aproape un milion de lei.

Studenții vor fi asistați de cadre didacticetitularepentrudisciplinele la care s-a constatat un grad ridicat de nepromovare, de specialiști în coaching şi dezvoltare personală, consilieri educaţionali şi de carieră, psihologi, studenţi voluntari (din anii superiori ai ciclului de licenţă, masteranzi, doctoranzi), membri ai comunităţii Alumni, specialiști din mediul economic etc. De asemenea, va exista câte un coordonator al activităţilor specifice pentru fiecare facultate din UPT (tutor).

Tipurile de activități propuse în proiect:

  • activități de sprijin pentru acomodare,
  • activități de îndrumare,
  • activități remediale,
  • activități de consiliere de diverse tipuri și sesiuni de coaching şidezvoltare personală,
  • ateliere de lucru în domenii specifice.

Realizarea centrului și implementarea cu succes a proiectuluivor fi asigurate de Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera al Universității Politehnica și de Centrului de Pregătire a Personalului Didactic.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate