.

ITM: Acțiuni de control a activității de manipulare a coletelor și corespondenței.

Având în vedere programul propriu de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara privind domeniul Securității și Sănătății în Muncă, în perioada martie 2024 – decembrie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Sănătate și Securitate în muncă vor desfăsura acțiunea de control privind respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă privind activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței, Cod CAEN 5320 – Alte activități poștale si de curier.

Acțiunea este necesară ca urmare a dezvoltării activității de curierat rapid și are ca scop diminuarea riscului de accidentare în timpul activităților de manipulare coletărie și corespondență. Conform informațiilor, această activitate are la bază o logistică, ce se regăsește la locurile de depozitare și sortare, respectiv utilaje de transport și transfer colete și corespondență complexă. În acest context considerăm necesară verificarea respectării prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind organizarea acestei activități și privind utilizarea acestor utilaje.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă (locul 3 și 4 din ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul firmelor de specialitate sau pe traseul de coletărie.

Activitatea de prevenire a acestor accidente este o problemă care trebuie să primeze, având în vedere numărul de vehicule și utilaje implicate, diversitatea acestora, tonajul de marfă transportat în fiecare an și avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu.

O mai bună coordonare a activității de prevenire, în domeniul securității și sănătății în muncă, realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni accidentele de muncă, atât pentru angajatori cât și pentru  personalul societăților de curierat.

Prin acțiunea de control se urmărește creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societățile comerciale care au acest obiect de activitate, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, realizarea și implementarea evaluărilor de risc de către angajator,  întocmirea planului de prevenire şi protecție, elaborarea de  instrucţiuni  proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, asigurarea de către angajator a instruirii suficiente şi adecvate  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toți lucrătorii angrenați în activitatea de manipulare a coletelor/ corespondenței, atât la locul de depozitare și sortare, pe parcursul desfășurării logistice, cât și în cazul transferului coletelor și corespondenței cu ajutorul mijloacelor auto și implementarea de măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.

La sfârșitul acțiunii de control, I.T.M. Hunedoara va face public rezultatele obţinute în urma controalelor, precum şi date privind principalele deficienţe constatate şi exemple de bune practici.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate