.

Evaluarea activităţii poliţiştilor de imigrări Hunedoara în anul 2018

 În cursul anului 2018, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Hunedoara au asigurat managementul şederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 1257 de persoane, dintre care 581 din staţe terţe și 676 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

Au fost depistaţi 17 străini în situaţii ilegale şi emise 9 decizii de returnare, iar 2 cetăţeni străini a fost îndepărtați sub escortă. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 70 de sancţiuni contravenţionale, totalul amenzilor fiind de  54.500 lei.

Prezentarea materialului de evaluare a fost efectuată de către șeful Biroului pentru Imigrări Hunedoara, în prezența domnului inspector general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, subcomisar de poliție Ionel CREȚA.

 Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru ImigrăriBiroul pentru Imigrări al judeţului Hunedoara, în cursul anului 2018, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 1257 de persoane, dintre care 581 de străini din state terţe, cei mai mulți din Moldova, China, Turcia şi 676 de  cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania şi Austria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE sau SEE, studii, angajare în muncă, sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 27 invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Maroc, Palestina și Iran.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi emise 234 de permise de şedere, dintre care 199 pentru şedere temporară şi 35 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 150 de certificate de înregistrare şi 9 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 32 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare în muncă, fiind emise 26 de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 66 de acţiuni cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 17 străini în situaţii ilegale.

Pe segmentul de combatere al muncii nedeclarate au fost efectuate un număr de 15 acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în colaborare cu I.T.M, fiind controlate peste 20 societăţi comerciale. Cu aceste ocazii au fost depistaţi 4 cetăţeni care desfășurau activități lucrative făra forme legle şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale la 4 societăţi comerciale, valoarea totală a amenzilor fiind de 41.500 lei.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 24 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României şi o decizie de returnare sub escortă. Pentru 3  cetăţeni străini a fost aplicată măsura nepermiterii a intrării în țară pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani.

De asemenea, au fost depistate două căsătorii de convenienţă încheiate între străini din Albania și Pakistan cu cetăţeni români, motiv pentru care străinilor li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere şi împotriva lor a fost luată măsura îndepărtării de pe teritoriul României.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 70 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 54.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi a O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate