.

Distincţie acordată de Ambasadorul Franţei Colegiului Naţional “Decebal” din Deva

Vă invităm să participați la festivitatea prilejuită de acordarea distinctiei LabelFrancÉducation, Colegiului Național Decebal din Deva, vineri, 15 martie 2019. Cu această ocazie va fi dezvelită o plachetă amplasată la intrarea ȋn colegiu.

Ceremonia va ȋncepe la ora 10.30, ȋn fața colegiului şi va fi urmată de alocuțiuni din partea
invitaților, ȋn sala Pro Arte. În ȋncheiere, vom viziona un scurt spectacol de roboți prezentat de
echipele de robotică ale colegiului.
La ora 11.30, ȋn Sala de Consiliu a colegiului va fi organizată conferința de presă prilejuită de
acest eveniment.
Vor participa la acest eveniment:
Excelența sa, Doamna Michele RAMIS – Ambasadorul Republicii Franceze ȋn România;
Domnul Tiberiu-Fabius KISZELY – Prefectul Județului Hunedoara;
Domnul Mircea-Flaviu BOBORA – Președintele Consiliului județean Hunedoara;
Domnul Nicolae Florin OANCEA – Primarul Municipiului Deva;
Doamna prof.dr. Maria ŞTEFĂNIE – Inspector Şcolar General la Inspectoratul Şcolar Județean
Hunedoara;
Domnul Michel MONSAURET – Atașat de cooperare educativă în cadrul Institutului Francez
din România;
Doamna Helene ROOS – Director al Institutului Francez din România.
Prin hotӑrȃrea Ministerului Europei ṣi Afacerilor Externe francez din data de 30 august 2018,
Colegiul Naṭional Decebal din Deva a obṭinut LabelFrancÉducation pentru excelenṭa ȋn domeniul
ȋnvӑṭӑmȃntului bilingv francofon.
LabelFrancÉducation este o marca a calitӑṭii decernatӑ de Ministerului Europei ṣi Afacerilor
Externe unitӑṭilor ṣcolare strӑine care desfӑṣoarӑ un ȋnvӑṭӑmȃnt bilingv francofon de calitate.
Astfel, 285 de licee din 53 de ṭӑri fac parte acum, din marea familie LabelFrancÉducation: UE –
123, Africa ṣi Orientul Mijlociu-56, Asia Oceanicӑ -15, America – 58, Europa ( țӑri non UE) – 33.
Din România, 13 licee fac parte din marea familie LabelFrancÉducation.
Distincția LabelFrancÉducation pe care colegiul nostru o va primi mâine, ȋn prezența Excelenței
sale, Doamna Michele RAMIS – Ambasadorul Republicii Franceze ȋn România, este acordată
instituțiilor de învățământ străine care contribuie la promovarea limbii și culturii franceze.
Distincția recunoaște și valorizează unitățile şcolare publice sau private care oferă un program
consistent de limbă franceză şi permite elevilor să descopere alte discipline în această limbă.
Eticheta LabelFrancÉducation încearcă, de asemenea, să promoveze învățământul francofon
bilingv de înaltă calitate în străinătate, în beneficiul elevilor și a comunității din care aceştia fac
parte.
Recunoaşterea oficială a meritelor învăţământului bilingv de la Colegiul Naţional Decebal din
Deva, se datorează întregii echipe pedagogice a profesorilor de limba franceză şi de discipline
nonlingvistice predate în limba franceză (matematică, chimie, geografie). Este vorba despre
recunoaşterea eforturilor de a oferi o amprentă a calităţii demersului nostru educativ, o satisfacţie
a muncii depuse până acum şi o asumare de responsabilităţi pentru viitor, astfel încât să menţinem
aceleaşi standarde de exigenţă şi performanţă. Procedura de candidatură a fost una complexă,
vizând aspecte calitative ale învăţării şi predării limbii franceze în cadrul secţiilor bilingve.
Criteriile sunt exigente, acoperind o paletă vastă: predarea de discipline nonlingvistice în limba
franceză, prezenţa anuală în liceu a unui stagiar – vorbitor nativ de limba franceză – , înaltă
calificare a profesorilor acestui colegiu (evaluatori DELF, stagii profesionale în ţară şi în
străinătate), prezentarea unui număr important de elevi la examenele internaţionale. Instituţiile
care primesc titulatura amintită se bucură de colaborări privililegiate cu instituţii de învăţământ
bilingv din 35 de țări, cu Institutul Francez, Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi cu
Televiziunea TV 5 Monde.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate