.

Deva: Simpozion Naţional „Primii Paşi spre Cariera Militară”

Evenimentul, desfășurat joi, 4 aprilie a.c., la Deva, a fost inedit cel puțin din două puncte de vedere: în primul rând au participat toate instituțiile de învățământ din sistemul național de apărare și ordine publică, siguranță națională, care sunt interesate de atragerea de elevi și studenți în școlile militare. În al doilea rând, este pentru prima dată când toate insti­tuțiile de învățământ mili­tare din România fac un pas important către viitori elevi și studenți ai școlilor militare.

Astfel, în organizarea Parlamentului României, prin implicarea directă a Secretarului Comisiei de Apărare, General de Brigadă Viorel Salan (foto), cu spriji­nul Inspectoratului Județean Școlar și Consiliului Jude­țean Hunedoara, au fost prezentate informații de bază de către 11 școli mili­tare. La Deva au prezentat ofertele școlare Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București, Academia Na­vală ”Mircea cel Bătrân”, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeti ”Basa­rab I”, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ”Traian Vuia”, Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare”, Colegiul Național Mili­tar ”Alexandru Ioan Cuza”, Academia De Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, Școala de Pre­gă­tire a Agen­ților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu ” Oradea, SRI, SPP, STS, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov, Școala Mili­tară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral Ion Mur­gescu”, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofi­țeri pentru Comunicații- Tehno­logia de Informații și Apă­rare Cibernetică, Școala de Instruire a Forțelor pentru Operațiuni Speciale, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr”, Colegiul Na­țional Mili­tar ”Tudor Vla­dimi­rescu”, Cole­giul Na­țio­nal Militar ”Mihai Viteazu” Alba Iulia, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj Napoca, Școala Militară de Subofițeri și Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani și Şcoala de Subofiţeri, de Pompieri şi Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.

 

În cadrul întâlnirii de la Deva, fiecare reprezentant al instituțiilor de învâțământ militar au prezentat, în sin­teză, avantajele învățămân­tului militar, condițiile și perspectiva absolvirii unei școli militare de profil, precum și condițiile de cazare și învățământ respectiv numă­rul de locuri alocat prin planul național de pregătire a cadrelor militare, atât pentru liceele militare, școlile de maiștri cât și academiilor de specialitate pentru fiecare armă de profil în parte.
Simpo­zionul desfă­șurat la Deva a polarizat interesul a circa 450 de elevi și studenți prezenți la întâlnire.
Potrivit Secretarului Co­misiei de Apărare, General Rezervă Viorel Salan, organizarea  acestui eveniment inedit la nivel național,  este un prim pas în atragerea tinerilor înspre cariera mili­tară precum și o garanție de viitor de apărare și ordine publică în România în contextul actualei și viitoarei situații geopolitice.
Simpozionul, primul de altfel în țară a continuat cu un dialog interactiv, întrebări și răspunsuri pentru fiecare specialitate în parte, precum și pașii care trebuie realizați pentru înscrierea într-o specialitate militară.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate