.

Deşeuri de medicamente colectate de la populaţie

Spitalul Municipal “dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara a elaborat instrucţiunile de lucru privind colectarea deşeurilor de medicamente provenite de la populaţie, potrivit unui anunţ oficial făcut de instituţia medicală.

Deșeurile de medicamente rezultate de la populație sunt reprezentate de medicamente cu termenul de valabilitate depășit, medicamente care nu mai sunt utilizate, reziduuri de medicamente, medicamente care au recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe piață etc.

Recipientele de colectare a deșeurilor de medicamente se vor amplasa în curtea spitalului, într-un spațiu special destinat.

Programul de lucru va fi MIERCURI între orele 12.00-14.00.

Deșeurile de medicamente se colectează diferențiat de cele rezultate din activitatea medicală a spitalului, luând în considerare următoarele categorii:

  1. a) deșeuri de medicamente citotoxice și citostatice – se colectează în recipiente confecționate din carton sau plastic, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care să nu permită scurgeri de lichid. Recipientele sunt prevăzute cu sistem antiretur, pentru a împiedica recuperarea deșeurilor;
  2. b) deșeuri de medicamente, altele decât cele citotoxice și citostatice – se colectează în recipiente confecționate din carton sau plastic, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care să nu permită scurgeri de lichid. Recipientele sunt prevăzute cu sistem antiretur, pentru a împiedica recuperarea deșeurilor;
  3. c) deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă care sunt conținute într-un recipient cu potențial înțepător-tăietor (fiole din sticlă, seringi preumplute cu reziduu de medicament sau goale) – se colectează în recipiente specifice deșeurilor înțepătoare-tăietoare medicale, prevăzute cu sistem de închidere temporară și definitivă;
  4. d) deșeuri de medicamente aflate în recipiente sub presiune – se colectează separat de celelalte categorii, fără a fi eliminate prin incinerare. Acestea urmează circuitul deșeurilor reciclabile.

Astfel, în spațiul dedicat vor fi amplasate 4 recipiente:

– 1 recipient carton cu sac galben pentru medicamente citotoxice și citostatice, care va fi inscripționat cu codul 18 01 08* (Secția Oncologie va furniza o listă cu denumirile acestor medicamente)

– 1 recipient carton cu sac galben pentru alte medicamente, care va fi inscripționat cu codul 18 01 09*

– 1 recipient carton cu sac galben pentru medicamente aflate în recipiente sub presiune (spray), care va fi inscripționat cu codul 18 01 09*

– 1 recipient pastic pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare (fiole, seringi preumplute), care va fi inscripționat cu codul 18 01 09*

Recipientele se etichetează cu denumirea deșeurilor de medicamente (categoria) care urmează sa fie colectate, sursa de generare: populație, marcaj specific al pericolului, capacitatea recipientului (l sau kg), linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului, unitatea sanitară, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive.

Recipientele se sigilează după umplere, în scopul prevenirii unor posibile accidente care pot apărea în perioada colectarii și transportului până ce urmează a fi incinerate.

Deșeurile de medicamente colectate de la populație în recipientele respective intră în circuitul de transport și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală generate de spital, fiind predate operatorului economic autorizat pentru această activitate – ECOLOG MED SRL, cu care este încheiat contractul de eliminare

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate