.

Declarația unică 2023: termen pentru depunere la ANAF, 25 mai

ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea Declarației unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Tot până la 25 mai este perioada în care se poate depune formularul 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Declarația unică – formular 212

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări  sociale de sănătate.

ANAF recomandă ca Declarația Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro
  • prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat

De asemenea, DU se poate depune și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:

  • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call Center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
  • prin  e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual

Formularul 230 – 3,5% din impozit

Formularul  230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează  şi se depune astfel:

  • prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF, AICI
  • prin portalul e-guvernare
  • direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia contribuabilul  îşi are domiciliul), în nume propriu
  • prin poştă cu confirmare de primire
  • se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul «Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230». În această situaţie, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Sursa: www.alba24.ro

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate