.

De la 1 ianuarie a crescut ajutorul de deces

Ajutorul pentru înmormântare 2024. Cuantumul ajutorului de deces acordat românilor care trec prin momente dificile s-a majorat de la 1 ianuarie 2024, cu 778 de lei. Se ajunge astfel la o sumă considerabilă care are un rol important în sprijinirea familiilor îndoliate.

Ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri și a certificatului de deces. Este important faptul că banii trebuie ceruți, deoarece ei nu vin automat.

Ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

În schimb, potrivit noilor legi, începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

– În cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;

– În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Acești bani se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, sau al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi:

 • – Soţul supravieţuitor
 • – Copilul;
 • – Părintele;
 • – Tutorele;
 • – Curatorul;
 • – Oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În acest fel, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Ajutorul de deces : acte necesare

 • • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • • certificat de deces (original şi copie);
 • • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l– a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă este cazul;
 • • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.
 • • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

După efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila. /www.alba24.ro

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate