.

Consilierii judeţeni convocaţi, MIERCURI, în şedință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat miercuri, 20 decembrie 2023, ora 13.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:
– Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Morar Nicolae Simion;
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2024;
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea prin transfer de activitate a Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul privat al Județului Hunedoara a sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă achiziționate în cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2024, aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (FIID);
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru unii operatori de transport rutier;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 55/2017 cu modificările și completările ulterioare;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.8832/28201/2023 de predare-primire a unui teren din domeniul public al Orașului Uricani în domeniul public al Județului Hunedoara;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva în scopul realizării proiectului de interes județean „Realizare parcare în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Deva”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Rețea de persoane/familii de plasament;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Rețea asistenți maternali profesioniști;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie – Casa familială 1;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie – Casa familială 2;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie – Casa familială 3;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara – Casa familială 1;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara – Casa familială 2;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de zi Petroșani;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan – Casa familială 1;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan – Casa familială 2;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal Hunedoara;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brad;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Brad;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Petrila;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria;
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Orăștie;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pricaz nr.55;
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Hunedoara;
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată Locuința protejată pentru victimele violenței domestice Simeria;
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Cămin pentru persoane vârstnice Pui;
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu;
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Apartament familial Vulcan;
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate