.

Concluzii ale specialiştilor privind închiderea în siguranță a minelor de cărbune Lonea și Lupeni

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, aduce la cunoștință faptul că urmare a prezentării concluziilor studiului Glowny Instytut Gornictwa din Polonia în cadrul ședinței Consiliului Tehnico – Economic al societății  din data de 25.02.2019, în prezența reprezentanților institutului polonez, ai reprezentanților INSEMEX Petroșani, ai proiectantului SC Universal Cerc Proiect SRL, ai specialiștilor din cadrul societății, au fost confirmate în totalitate concluziile anterioare formulate de cadrele tehnice ale Universității din Petroșani și de specialiștii INSEMEX Petroșani.

Mai mult, expertiza efectuată de către experții internaționali, atrage atenția, că la data depunerii studiului, riscul legat de acumulările de gaz metan, de fenomenele de autoaprindere, de acumulările de apă, se situează în zona de alertă cu un grad ridicat de pericol, ce impune diminuarea și gestionarea acestora cu prioritate.  Experții polonezi plasează actualul program de închidere într-o zonă de largă insecuritate și recomandă reconsiderarea de urgență a acestuia, orice întârziere în acest sens, atrăgând consecințe greu de cuantificat.

Din sinteza concluziilor prezentate de experții polonezi în cadrul ședinței Consiliului Tehnico – Economic, s-a desprins necesitatea imperativă a extragerii rezervelor de cărbune deschise precum și a celor pregătite, aflate în zona de influență a riscurilor, de la cele două exploatări miniere aflate în program de închidere, atrăgându–se în mod specific atenția că fenomenele de acumulare a gazului cu consecința autoaprinderii și a exploziilor se manifestă într-un ritm alert, datorită naturii zăcământului carbonifer specific bazinului carbonifer din Valea Jiului.

Trebuie observat că, de la data primelor semnale relevate de specialiștii  S CEH SA, certificate ulterior și de către reprezentanții Universității din Petroșani și ai INSEMEX Petroșani, astăzi avem confirmare din partea unui institut acreditat internațional și agreat de Comisia Europeană, care vine și  susține fără echivoc că scenariul ,,nicio acțiune” nu intră în discuție pentru programul de închidere a celor două exploatări miniere aflate sub incidența unui risc însemnat. Pentru diminuarea și înlăturarea pericolului, se recomandă extragerea cantităților de cărbune din rezervele deschise și pregătite într-un interval de timp care să corespundă gravității și amplorii riscurilor, perioada apreciată de specialiștii polonezi ca fiind optimă situându-se între 4 și 6 ani.

La acest moment, toți factorii implicați în sectorul minier precum și autoritatea tutelară responsabilă cu gestionarea problemelor semnalate, și anume Ministerul Energiei, vor trebui să înlăture orice rezervă care ar fi putut plana asupra credibilității pericolului grav al implementării Planului de închidere inițial și să urgenteze orice demers în ceea ce privește aducerea la cunoștința Comisiei Europene și a DG Competition a stării de fapt,  alături de prezentarea de propuneri și măsuri, inclusiv demersuri care să conducă la modificări legislative în scopul diminuării/eliminării stării de pericol care să asigure securitatea zăcământului, a lucrătorilor și a zonelor adiacente din subteran și de la suprafață.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate