.

Ce vor dezbate consilierii judeţeni în şedinţa ordinară de joi, 31 ianuarie

In temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2019, ora 14,00 în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2019”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
10. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia Grădiștea de Munte;
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont;
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
21. Diverse.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate